เงินอุดหนุนบุตรเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ออกวันไหน เช็คที่นี่

03 ก.พ. 2565 | 08:39 น.

เช็คเงินอุดหนุนบุตรเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ออกวันที่เท่าไร พร้อมแนะขั้นตอนและช่องทางตรวจสอบสถานะสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ เงินอุดหนุนบุตรประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 เตรียมโอนเงิน 600 บาท ให้ผู้ปกครองในวันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ซึ่งผู้ปกครองรายเดิมที่เคยได้รับสิทธิ สามารถตรวจเช็คยอดเงินได้ตามบัญชีที่ได้แจ้งไว้ ส่วนผู้ปกครองรายใหม่ สามารถเปิดเว็บไซต์เช็คสถานะสิทธิได้ (คลิกที่นี่) หรือ สามารถตรวจสอบโดยดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน ทางรัฐ (คลิกที่นี่ สำหรับ IOS , คลิกที่นี่ สำหรับ  Android )
 

ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนบุตร 2565

ทั้งนี้หากผู้ปกครอง ตรวจสอบสถานะสิทธิผ่านเว็บไซต์ จะมีขั้นตอนประกอบไปด้วย


1.เข้าสู่เว็บไซต์ "ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ"(คลิกที่นี่)   


2.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน 


3. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด 


4.ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ 


5.กดค้นหาข้อมูล 

 

เมื่อเข้าไปตรวจสอบในระบบตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แล้วพบว่าติดปัญหา โดยขึ้นตัวอักษร E  หากยังไม่เคยได้รับเงินจะขึ้นตัวอักษร E แสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธิ ดังนี้ 

 

 • E00 ข้อมูลไม่สมบูรณ์
 • E01 อยู่ระหว่างพิจารณาและบันทึกข้อมูล 
 • E04 มีการจ่ายเงินไม่ถูกต้อง 
 • E05 ลงทะเบียนเด็กซ้ำ 
 • E06 ไม่มีสิทธิรับเงิน เนื่องจากเกิดก่อน 1 ต.ค. 58
 • E07 วันที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง 
 • E08 โดนระงับสิทธิ 
 • E09 ข้อมูลช่องทางการรับเงินไม่ถูกต้อง/บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง 
 • E10 ไม่มีสิทธิรับเงิน 
 • E11 อยู่ระหว่างตรวจสอบผลการเบิกจ่าย 
 • E16 ติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียน เพื่อให้ข้อมูล ดร.02 เพิ่มเติม
 • E19 ท่านมีรายได้เกินเกณฑ์
 • E20 รายการของท่านถูกปฏิเสธผลการจ่ายเงิน
 • E22 ไม่มีผู้รับรองสถานะครัวเรือน
 • E25 อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขข้อมูล 
 • EX1 อยู่ระหว่างการตรวจสอบบัญชีธนาคาร 
 • EXX รอการเบิกจ่าย

หมายเหตุ

 • ข้อ E01 ติดต่อหน่วยงานที่รับลงทะเบียน สอบถามความคืบหน้าของการลงทะเบียน หรือ ติดต่อ พมจ.
 • ข้อ E อื่น ๆ ติดต่อ พมจ.ที่ลงทะเบียน หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน

 

ระบบตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

ในกรณีที่มีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 • ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.) 
 • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

 

 

ที่มาข้อมูลและภาพ:ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด