กทม.-นนทบุรี-ตาก-ชลบุรี เปิดจุดฉีดวัคซีนโควิดเด็ก อายุ 5-11 ปี เช็คที่นี่

05 ก.พ. 2565 | 18:32 น.

เช็คจุดฉีดวัคซีนเด็ก ไฟเซอร์ เข็ม 1 สำหรับผู้ที่มีอายุ 5- 11 ปี ในพื้นที่ กทม.-นนทบุรี-ตาก และชลบุรี ตรวจสอบเงื่อนไข สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีนเด็ก ได้ที่นี่

ข่าวดีล่าสุดกรณีที่ คณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. ไฟเขียวการใช้วัคซีนสำหรับเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป โดยไม่ต้องมีการปรับขนาดยาของ วัคซีนซิโนแวค ที่นำเข้าโดยองค์การเภสัชกรรม และวัคซีนซิโนฟาร์ม ซึ่งนำเข้าโดยบริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด

ทั้งนี้ สำหรับวัคซีนทั้ง 2 ชนิดนั้นซึ่งได้รับอนุญาตให้ใช้ในผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปโดยผู้ที่รับอนุญาต คือ องค์การเภสัชกรรม และ บริษัท ไบโอจีนีเทค จำกัด

ในขณะที่ปัจจุบันพบว่าในหลายจังหวัดทยอยเดินหน้าแผนการให้บริการฉีดวัคซีนโควิดสำหรับเด็กที่มีอายุ 5-11 ปี รวมถึงเปิดให้ลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้ากันแล้ว  

 

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ สภากาชาดไทย 

เปิดให้ลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ไฟเซอร์ สำหรับเด็ก โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อลงทะเบียนเลือกวัน-เวลา ในการเข้ารับบริการได้ตามภาพที่ปรากฎ

 

ให้บริการฉีดวัคซีนในวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00-15.30 น. ณ คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ 

 

กลุ่มเป้าหมาย 

 • อายุ 5 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 12 ปี (เกิดระหว่างมกราคม 2553 ถึง กุมภาพันธ์ 2560) 
 • เป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ใน 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 
 • ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 

 

กทม.-นนทบุรี-ตาก-ชลบุรี เปิดจุดฉีดวัคซีนโควิดเด็ก อายุ 5-11 ปี เช็คที่นี่

 

โรงพยาบาลราชพิพัฒน์ เขตบางแค กทม.

เปิดฉีดวัคซีนป้องกันโควิด เป็น ไฟเซอร์ สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี แบบ Walk In เด็กที่มีโรคประจำตัว และ เด็กที่มีการศึกษานอกระบบโรงเรียน ให้บริการฉีดวัคซีนในวันที่ 2-28 ก.พ.65 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. ณ หน่วยฉีดวัคซีน ชั้น 3 อาคารภูมิพิพัฒน์ 

ทั้งนี้ โปรดเตรียมบัตรประชาชนเด็กหรือสำเนาสูติบัตร 

 

กทม.-นนทบุรี-ตาก-ชลบุรี เปิดจุดฉีดวัคซีนโควิดเด็ก อายุ 5-11 ปี เช็คที่นี่

โรงพยาบาลศิริราช 

แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ เข็ม 1 สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปี (เฉพาะเด็กที่มีโรคใน 7 โรคกลุ่มเสี่ยง) รายชื่อจากภาควิชากุมารเวชศาสตร์เท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

 • วันที่ 7, 9, 11, 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ คณะพยาบาลศาสตร์
 • วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมราชแพทยาลัย

 

กทม.-นนทบุรี-ตาก-ชลบุรี เปิดจุดฉีดวัคซีนโควิดเด็ก อายุ 5-11 ปี เช็คที่นี่

 

โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก

 

เปิดแผนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565 เตรียมฉีดวัคซีนโควิดเข็มแรก ไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม) สำหรับเด็กในพื้นที่อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ซึ่งแจ้งความประสงค์ฉีดวัคซีนกับทางโรงเรียน/โรงพยาบาล และได้รับการนัดหมายแล้ว ดังนี้

 

กลุ่มเป้าหมาย-วันเวลาฉีดวัคซีน

 • เด็กนักเรียนอายุ 5-11 ปี ในวันที่ 8 ก.พ.65 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. ณ บริเวณโดมหน้าเสาธง โรงเรียนอนุบาลตาก ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ ฝาสีส้ม จำนวน 240 โดส
 • เด็กอายุ 5-11 ปี กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ในวันที่ 10 ก.พ.65 ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องตรวจกุมารเวชกรรม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ตสม. จำนวน 24 โดส 

 

สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย

 • เอกสารแสดงความประสงค์ผู้ปกครองให้เด็กได้รับการฉีดวัคซีน
 • แบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีน


ส่วนนักเรียนอายุ 5-11 ปี ในพื้นที่อำเภอเมืองตาก ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนสามารถแจ้งประสงค์ได้ที่โรงเรียนที่เรียนอยู่ และรอการนัดหมายฉีดจากโรงพยาบาลฯ ที่จะประกาศแผนฉีดวัคซีนรอบต่อไป ให้ทราบล่วงหน้าหากได้รับการจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมแล้ว

 

กทม.-นนทบุรี-ตาก-ชลบุรี เปิดจุดฉีดวัคซีนโควิดเด็ก อายุ 5-11 ปี เช็คที่นี่

 

 

โรงพยาบาลพนัสนิคม ชลบุรี 

เปิด วอล์คอิน ฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ (ฝาสีส้ม) สำหรับเด็กอายุ 5-11 ปีที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค

เด็กที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค 

 • บุคคลที่มีโรคอ้วน
 • โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง รวมทั้งหลอดเลือดสมอง
 • โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง
 • โรคไตวายเรื้อรัง
 • โรคมะเร็งและภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ
 • โรคเบาหวาน
 • กลุ่มโรคพันธุกรรมรวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็กที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง เด็กที่มีพัฒนาการช้า 

 

วัน เวลา สถานที่ฉีดวัคซีน : 

ในวันพฤหัสบดีที่ 10 ก.พ.65 ตั้งแต่เวลา 12.30-15.00 น. ที่โรงพยาบาลพนัสนิคม ตึกพุทธประทานพร ชั้น G

 

 

กทม.-นนทบุรี-ตาก-ชลบุรี เปิดจุดฉีดวัคซีนโควิดเด็ก อายุ 5-11 ปี เช็คที่นี่

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (สสจ.นนทบุรี)

 

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ รอบที่ 1 สำหรับเด็กอายุ 5 ปีบริบูรณ์ ถึง อายุ 11 ปี 11 เดือน 29 วัน นับถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565 ผ่านระบบ นนท์ kids เฉพาะผู้ที่ศึกษาอยู่ในจังหวัดนนทบุรี หรือ ทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดนนทบุรี เท่านั้น

 

สามารถลงทะเบียนผ่านทางลิงค์นี้  https://xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/nontkids/  ตั้งแต่วันนี้ - 20 ก.พ.65

 

สำหรับวันเวลานัดหมาย และสถานที่ฉีดวัคซีนจะเเจ้งให้ทราบภายหลังเพื่อตรวจสอบรายชื่อ ยืนยัน และรับเอกสารการเข้ารับการฉีดวัคซีนต่อไป เบื้องต้นจะสามารถเริ่มฉีดในเดือน เมษายน 2565 เนื่องจาก วัคซีน Pfizer ที่ใช้ต้องเป็นวัคซีนสูตรสำหรับเด็ก (Pediatric formulation) เท่านั้น

 

สถานที่ฉีดวัคซีนจะจัดฉีดแยกเป็นรายอำเภอขึ้นอยู่กับจำนวนของผู้ลงทะเบียนโดยวันฉีดผู้ปกครองสามารถเข้าไปในศูนย์ฉีดได้ 1 คน การฉีดวัคซีนจะต้องได้รับการยินยอมและอนุญาตจากผู้ปกครอง

 

กทม.-นนทบุรี-ตาก-ชลบุรี เปิดจุดฉีดวัคซีนโควิดเด็ก อายุ 5-11 ปี เช็คที่นี่