ตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท เช็คขั้นตอนที่นี่

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
09 ธ.ค. 2564 เวลา 6:03 น. 23.7k

เงินอุดหนุนบุตรเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 600 บาทโอนแล้ววันนี้ เช็คขั้นตอน-กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร หากขึ้นสัญลักษณ์อักษร E มีสถานะ-ความหมายอย่างไร

วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เงินอุดหนุนบุตรเดือนธันวาคม 2564 จำนวน 600 บาทโอนเข้าบัญชีผู้ปกครองแล้ว โดยผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตรผ่านช่องทางเว็บไซต์จะมีวิธีการดังนี้

 

1.เข้าสู่เว็บไซต์ "ระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ"(คลิกที่นี่)   
2.กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน 
3. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด 
4.ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ 
5.กดค้นหาข้อมูล 
 

กระบวนการหลังจากนี้ เมื่อเข้าไปตรวจสอบในระบบตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด แล้วพบว่าติดปัญหา โดยขึ้นตัวอักษร E  หากยังไม่เคยได้รับเงินจะขึ้นตัวอักษร E แสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธิ ดังนี้ 

 

 • E00 ข้อมูลไม่สมบูรณ์
 • E01 อยู่ระหว่างพิจารณาและบันทึกข้อมูล 
 • E04 มีการจ่ายเงินไม่ถูกต้อง 
 • E05 ลงทะเบียนเด็กซ้ำ 
 • E06 ไม่มีสิทธิรับเงิน เนื่องจากเกิดก่อน 1 ต.ค. 58
 • E07 วันที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง 
 • E08 โดนระงับสิทธิ 
 • E09 ข้อมูลช่องทางการรับเงินไม่ถูกต้อง/บัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง 
 • E10 ไม่มีสิทธิรับเงิน 
 • E11 อยู่ระหว่างตรวจสอบผลการเบิกจ่าย 
 • E16 ติดต่อหน่วยงานรับลงทะเบียน เพื่อให้ข้อมูล ดร.02 เพิ่มเติม
 • E19 ท่านมีรายได้เกินเกณฑ์
 • E20 รายการของท่านถูกปฏิเสธผลการจ่ายเงิน
 • E22 ไม่มีผู้รับรองสถานะครัวเรือน
 • E25 อยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ดำเนินการแก้ไขข้อมูล 
 • EX1 อยู่ระหว่างการตรวจสอบบัญชีธนาคาร 
 • EXX รอการเบิกจ่าย

หมายเหตุ

 • ข้อ E01 ติดต่อหน่วยงานที่รับลงทะเบียน สอบถามความคืบหน้าของการลงทะเบียน หรือ ติดต่อ พมจ.
 • ข้อ E อื่น ๆ ติดต่อ พมจ.ที่ลงทะเบียน หรือ กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   

ตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนบุตร 600 บาท ตัวอักษร E ต่างๆมีความหมายอย่างไร

อนึ่งศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้ประกาศย้ำเตือนว่าวันนี้มีการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนธันวาคม 2564 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 • ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชี ผู้มีสิทธิ วันพฤหัสบดี ที่ 9 ธันวาคม 2564 (ตามเวลาเปิด - ปิดของธนาคาร)

ทั้งนี้รบกวนให้ผู้ปกครองตรวจสอบที่บัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนฯ ก่อน เนื่องด้วยทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะทราบผลการจ่ายเงิน อีก 14 วัน หลังจากที่มีการจ่ายเงินไปแล้ว โดยจะมีการเบิกจ่ายให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

 

 • ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนมกราคม 2559 - ธันวาคม 2564)จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน

 

 • ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ผ่านการพิจารณา ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 พฤศจิกายน 2564 จ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ

 

ผู้ปกครองของเด็กที่มายื่นคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิเงินอุดหนุนฯ รายใหม่เป็นต้นไป เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ


ข้อแนะนำสำหรับผู้ปกครองที่ขอรับเงินอุดหนุนบุตร

 • หมั่นตรวจสอบข้อมูลในระบบตรวจสอบสิทธิอยู่เป็นประจำ
 • หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)
 • หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนบุตร ว่าใช้งานได้หรือไม่

ทั้งนี้สามารถตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
ผ่านเว็บลิงค์ เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน (คลิกที่นี่)
ผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ"ดาวน์โหลดแอปฯ “ทางรัฐ”(คลิกที่นี่)

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

 • ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199(ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.)
 • ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง