svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

อัพเดทที่นี่ รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี ไฟเซอร์-โมเดอร์นา ในพื้นที่ กทม.

18 มกราคม 2565

อัพเดทที่นี่ รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี ไฟเซอร์-โมเดอร์นา ในพื้นที่ กทม. มีโรงพยาบาลไหน ฉีดวัคซีนยี่ห้ออะไร เช็คเงื่อนไขที่นี่

วัคซีนป้องกันโควิด-19 ถือเป็นเกราะป้องกันสำคัญในต่อสู้กับไวรัสโควิด-19 รวมถึงโควิดสายพันธุ์โอมิครอนที่กำลังขยายเป็นวงกว้าง ยังคงมีความสำคัญมากที่สุดในห้วงเวลานี้เพราะยังไม่มียารักษาได้ สามารถช่วยบรรเทาอาการไม่ให้เกิดความรุนแรงหากเกิดการติดเชื้อไวรัสโควิดเกิดขึ้น

ฐานเศรษฐกิจ รวมจุดฉีดวัคซีนป้องกันโควิดในพื้นที่ กทม.มาไว้ให้เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิดกัน 

1.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

เปิดลงทะเบียนฉีดวัควัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster Dose) สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีน COVID-19 ครบ 2 เข็ม สำหรับประชาชนที่ได้รับวัคซีน แอสตร้าเซเน้ก้าครบ 2 ก่อนวันที่ 1 พ.ย.64 จะได้รีบวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็ม 3) เป็นวัคซีน ไฟเซอร์ ลงทะเบียนตั้งวันนี้ ถึง วันที่ 14 ก.พ.65 (หรือจนกว่าผู้ลงทะเบียนจะเต็มจำนวน)

สามารถตรวจสอบสถานะการจองได้จากแอปพลิเคชั่น หมอพร้อม หลังจากลงทะเบียนแล้ว 4 - 5 วัน หรือกดที่ลิงค์เพื่อลงทะเบียน https://docs.google.com/.../1Sa83VfxfRcRGfZOu.../viewform...

อัพเดทที่นี่ รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี ไฟเซอร์-โมเดอร์นา ในพื้นที่ กทม.

2.โรงพยาบาลกลาง

เปิดลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มที่ 3 ชนิดไฟเซอร์ เป็นบุคคลในกลุ่มประชาชนทั่วไป หรือต่างด้าวที่มีบัตรชมพู โดยเปิดให้ลงทะเบียนจอง ในวันที่ 24 มกราคม 2565

สามารถลงทะเบียนได้ที่ จุดลงทะเบียนวัคซีน ชั้น 1 อาคารอนุสรณ์ 100 ปี เวลา 8.00-15.00 น. ในวันราชการ (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ทั้งนี้ สำหรับการลงทะเบียนจองคิวนัดรับวัคซีน เจ้าหน้าที่จะแจ้งวันฉีดในใบนัดให้ทราบอีกครั้ง

อัพเดทที่นี่ รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี ไฟเซอร์-โมเดอร์นา ในพื้นที่ กทม.

3.สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโมเดอร์นาฟรี สำหรับผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้

  • ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ใดๆ มาก่อนจะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นา จำนวน 2 เข็ม

ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็มจำนวนคลิก https://vaccine-trcs.kcmh.or.th โดยเลือกวันฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 วันที่ 19 และ 20 ม.ค. 2565 จะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 วันที่ 17 ก.พ. 2565

  • ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ภายในวันที่ 18 ตุลาคม 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม
  • หรือ ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป หรือ หญิงตั้งครรภ์ (อายุตั้งแต่ 18 ปี) ที่มีอายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค ครบ 2 เข็มแล้ว โดยได้รับการฉีดเข็มที่ 2 ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2564 จะได้รับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเป็นเข็มกระตุ้น 1 เข็ม

ลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจำนวน
คลิก https://trcs-booster.kcmh.or.th โดยเลือกวันฉีดวัคซีนในวันที่ 19, 20, 21, 22 ม.ค. 2565

อัพเดทที่นี่ รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี ไฟเซอร์-โมเดอร์นา ในพื้นที่ กทม.

4.โรงพยาบาลรามาธิบดี กรุงเทพมหานคร

เปิดให้ประชาชนที่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็ม ที่โรงพยาบาลรามาธิบดี ตั้งแต่เดือนเมษายน-ธันวาคม 2564 เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 (แอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca หรือ ไฟเซอร์ Pfizer) ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม - 31 มีนาคม 2565 (เว้นวันอาทิตย์) เวลา 08.00-15.00 น. ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี 

สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) หรือสแกน QR CODE ซึ่งเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. จนกว่าจะครบตามจำนวนวัคซีนที่กำหนดไว้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มได้ที่ COVID-19 Call Center โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โทร. 0-2092-7222 ทุกวัน (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.00-16.00 น.

อัพเดทที่นี่ รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี ไฟเซอร์-โมเดอร์นา ในพื้นที่ กทม.

5.สถาบันราชานุกูล 

เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด -19 แอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) โดยสามารถเลือกแบบฉีดไขว้ควบคู่ไปกับวัคซีนชนิดอื่น หรือฉีดแอสตร้าเซเนก้าทั้ง 2 เข็ม หรือเข็มที่ 3 และเข็มที่ 4 ผู้ที่สนใจสามารถคลิกลงทะเบียนได้ คลิกได้ที่นี่ 

พร้อมสามารถตรวจสอบสิทธิได้ทันที คลิกที่นี่ โดยกรอกหมายเลขบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ต (ต่างชาติ) ตามที่ลงทะเบียนไว้  และสามารถเข้ารับวัคซีนตั้งแต่วันนี้ -  เดือนกุมภาพันธ์  2565  ณ อาคารผู้ป่วยนอกใหม่ สถาบันราชานุกูล ถนนดินแดง กทม. 

อัพเดทที่นี่ รวมจุดฉีดวัคซีนโควิดฟรี ไฟเซอร์-โมเดอร์นา ในพื้นที่ กทม.