svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

ยื่น 2 หมื่นรายชื่อปลุก KFC ตื่น หยุดทรมานไก่

26 พฤศจิกายน 2564

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ยื่น 20,000 รายชื่อสนับสนุนโครงการ Change for Chickens ให้กับ KFC ยกระดับสวัสดิภาพ หยุดทรมานไก่

เพราะ “ไก่” เป็นหนึ่งในสัตว์ที่ถูกบริโภคมากที่สุด โดยพบว่าคนไทยบริโภคไก่เฉลี่ยคนละประมาณ 15 กิโลกรัมต่อปี หรือคิดเป็นกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณเนื้อสัตว์ทั้งหมดที่บริโภคเฉลี่ยคนละ 30 กิโลกรัมต่อปี  ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา การบริโภคไก่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะหาง่าย อร่อย และมีราคาถูก

 

แต่สิ่งนี้สวนทางกับสภาพความเป็นอยู่ของไก่ที่นับวันมีแต่จะแย่ลง ไก่ที่เราบริโภคกันทุกวันนี้ส่วนใหญ่ มาจากอุตสาหกรรมฟาร์มไก่ขนาดใหญ่ไม่ใช่การเลี้ยงไก่ในเล้าหลังบ้าน เหมือนเมื่อ 40 กว่าปีก่อนอีกต่อไปแล้ว อุตสาหกรรมฟาร์มไก่ส่วนใหญ่สามารถจุไก่ได้มากนับหมื่นๆตัว ไก่ส่วนใหญ่จะมีอายุเพียงไม่เกิน 5-6 สัปดาห์เท่านั้น และส่วนมากต้องใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่แออัดและไม่เอื้อต่อการแสดงพฤติกรรมทางธรรมชาติ

KFC หยุดทรมานไก่

นางสาวโรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก กล่าวว่า ในประเทศไทย เคเอฟซี เป็นหนึ่งในบริษัทฟาสต์ฟู้ดที่ใช้ไก่เป็นเมนูหลัก แต่ปัจจุบันยังไม่ได้แสดงถึงความใส่ใจในเรื่องสวัสดิภาพไก่เท่าที่ควร ด้วยเหตุนี้จึงกิจกรรมส่งมอบรายชื่อผู้สนับสนุนโครงการ Change for Chickensจำนวนกว่า 20,000 รายชื่อ ที่ต้องการให้ เคเอฟซี ประเทศไทย

 

โดยมีเป้าหมายเพื่อเร่งประกาศเจตนารมณ์ในการยกระดับสวัสดิภาพไก่ด้วยการลงนามใน The Better Chicken Commitment ณ บริเวณหน้าศูนย์การค้าอัมรินทร์ พลาซ่า  พร้อมมอบรายชื่อผู้สนับสนุนกว่า 20,000 คน ที่ต้องการให้ เคเอฟซี ประเทศไทย ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่ามีมาตรการใดในการปกป้องสวัสดิภาพของไก่รวมถึงประกาศคำมั่นสัญญาสาธารณะว่า จะยกระดับสวัสดิภาพไก่โดยเลือกซื้อเนื้อไก่จากฟาร์มที่ใส่ใจในสวัสดิภาพสัตว์

 

นางสาวเหมือนดาว คงวรรณรัตน์ ผู้จัดการโครงการสัตว์ฟาร์ม องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก กล่าวว่า วันนี้ เคเอฟซี ไม่ได้เข้ารับมอบรายชื่อผู้สนับสนุน 20,000 คน แต่อย่างไรก็ตาม หวังว่าเคเอฟซี ประเทศไทย จะออกมาเปิดเผยข้อมูลว่ามีมาตรการใดในการปกป้องสวัสดิภาพของไก่รวมถึงประกาศคำมั่นสัญญาสาธารณะว่าจะยกระดับสวัสดิภาพไก่โดยเลือกซื้อเนื้อไก่จากฟาร์มที่ใส่ใจในสวัสดิภาพสัตว์

KFC หยุดทรมานไก่

อย่างไรก็ตาม เคเอฟซี ประเทศไทยควรจะแสดงจุดยืนที่จริงจังและจริงใจในการผลิตอาหารที่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค และยกระดับคุณภาพชีวิตไก่ในฟาร์ม โดยมาร่วมมือกันกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกในการสร้างแนวทางที่เป็นมาตรฐาน เพื่อพัฒนาสวัสดิภาพของไก่ให้มากขึ้น

 

ด้านนางสาวมารีญา พูลเลิศลาภ ทูตองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ในโครงการ Food System  กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากที่มีคนเริ่มหันมาสนใจในเรื่องสวัสดิภาพของสัตว์ฟาร์มกันมากขึ้น จะเห็นได้จากจำนวนของผู้ร่วมลงชื่อสนับสนุนโครงการนี้ที่มีมากกว่า 20,000 รายชื่อ ในฐานะที่เป็นทูตองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก จะทำหน้าที่ร่วมเป็นกระบอกเสียง รณรงค์ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของสวัสดิภาพสัตว์เพิ่มขึ้น

 

โดยเฉพาะสวัสดิภาพสัตว์ฟาร์มในประเทศไทย ภายใต้โครงการ Food System  และตอนนี้องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกก็ได้โพสต์คลิปวีดีโอทางเฟสบุ๊ค ซึ่งคลิปนี้จะทำให้เราได้เห็นว่า ในแต่ละปี มีสัตว์ฟาร์มจำนวนมากขนาดไหนที่ต้องทุกข์ทรมาน เนื่องจากการเลี้ยงดูที่ไม่คำนึงถึงสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งทางเลือกหนึ่งที่เราจะช่วยบรรเทาปัญหานี้ได้ คือ การบริโภคแบบ Less and Better Meat

KFC หยุดทรมานไก่

สำหรับกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดย องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เพื่อร่วมส่งมอบรายชื่อผู้บริโภคที่สนับสนุนการยกระดับสวัสดิภาพไก่ ให้แก่บริษัท ยัม เรสเทอรองตส์ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมี มารีญา พูลเลิศลาภ ทูตองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก โครงการ Food System เข้าร่วมพร้อมผู้สนับสนุนโครงการ และเจ้าหน้าที่ขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก

 

เพื่อแสดงให้เห็นถึงจุดยืนที่ชัดเจนของเคเอฟซี ที่ใส่ใจในประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสะท้อนถึงความเป็นผู้นำในแบรนด์ไก่ทอดที่ได้รับความนิยมในเมืองไทยมายาวนาน ผ่านการดำเนินธุรกิจด้านอาหารที่ปลอดภัยและมีคุณภาพแก่ผู้บริโภค และเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างชื่อเสียงและแสดงความเป็นผู้นำในการยกระดับคุณภาพชีวิตไก่ในฟาร์มจำนวนมาก