อัพเดทจุดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี มีที่ไหนบ้าง เช็คที่นี่

22 พฤศจิกายน 2564

เปิดรายชื่อจุดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี ทั้งเข็ม 1 และ เข็ม 3 กระตุ้นภูมิ มีจังหวัดไหนเปิดให้ฉีดบ้าง เช็คเลยที่นี่

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 "ฐานเศรษฐกิจ"รวบรวมจุดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ด้วยวัคซีนโมเดอร์นาฟรี โดยมีทั้งให้บริการเข็มแรก และ เข็ม 3 กระตุ้นภูมิ ตรวจสอบรายชื่อจังหวัดที่เปิดให้บริการ รวมไปถึงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆได้ที่นี่

 

เทศบาลเมืองหนองปรือ จังหวัดชลบุรี  

 • เทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 (COVID-19) โมเดอร์นา Moderna  สำหรับ 5 กลุ่มเป้าหมาย ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ โดยลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน  2564 ณ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองหนองปรือ เวลา 08.30-16.30 น.

 

สำหรับกลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่มที่สามารถลงทะเบียนมีดังนี้ 

 • กลุ่มที่ 1 คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์
 • กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป
 • กลุ่มที่ 3 บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร
 • กลุ่มที่ 4 ผู้ที่ทำงานประจำในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ ผู้ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียน
 • กลุ่มที่ 5 บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน 
   

หลักฐานที่ต้องเตรียม

 • บัตรประจำตัวประชาชน(ตัวจริง)
 • ทะเบียนบ้าน(ตัวจริง)

 

เทศบาลเมืองหนองปรือ เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา Moderna

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

 • อบจ.ปทุมธานี เพิ่งเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา(รอบที่ 1) เข็มที่ 3  ไปเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 และปรากฏว่ายอดลงทะเบียนในรอบที่ 1 เต็มอย่างรวดเร็ว โดยผู้ที่ลงทะเบียนรับวัคซีนเรียบร้อย อบจ.ปทุมธานี จะตรวจสอบข้อมูล และส่งข้อความเพื่อแจ้งให้ยืนยันสิทธิ์สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ภายในวันศุกร์ที่ 26 พ.ย. 64

 

 • สำหรับผู้ที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ อบจ.ปทุมธานี จะเปิดระบบเพื่อรับลงทะเบียนรอบที่ 2 ในวันจันทร์ที่ 29 พ.ย. 64 เวลา 11.00 น. โดยผู้ต้องการรับวัคซีน ต้องลงทะเบียนผ่านทาง Line Official Account ของ อบจ.ปทุมธานี เท่านั้น

เงื่อนไขการลงทะเบียนรับวัคซีนโมเดอร์นาฟรี ประกอบไปด้วย

 • บุคคลสัญชาติไทย ผู้มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
 • บุคคลผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตจังหวัดปทุมธานี
 • ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) หรือวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ชนิดเดียวกัน ทั้งเข็มที่ 1 และ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน
 • ผู้ได้รับวัคซีนสูตรไขว้ หรือวัคซีนอื่นตามข้อ 3 ไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนได้ โดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่สภากาชาดไทยกำหนด
   

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้จัดสรรวัคซีนโมเดอร์นา ให้โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โมเดอร์นา (Moderna) แก่ประชาชนอำเภอเมืองตากและอำเภอข้างเคียงในจังหวัดตาก (ยึดที่อยู่ตามบัตรประชาชนเป็นหลัก) ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน (รอบเพิ่มเติม) 

 

สำหรับประชาชนที่สามารถเข้ารับวัคซีนโมเดอร์นา มีรายละเอียดดังนี้ 

กลุ่มเปราะบาง
1. คนพิการ (ที่มีบัตรคนพิการ)
2. ผู้ป่วยติดเตียง 
3. หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป)
4. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป 

 

 

 • โดยกำหนดวันนัดหมายฉีดเข็มแรก (รอบเพิ่มเติม)วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564  เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ตลาดกลางธุรกิจชุมชนเทศบาลเมืองตาก (ข้างกศน.ตาก)

 

 • อนึ่งประชาชนอำเภอเมืองตาก (พิการ/สูงอายุ/ติดเตียง) ที่ไม่สะดวกมารับบริการฉีดวัคซีนที่ตลาดกลาง  สามารถเลือกขอรับบริการฉีดที่บ้านได้ (กำหนดฉีดวัคซีนในช่วง 23-26พ.ย.64 จะประสานนัดหมายให้อีกครั้ง) ส่วนการฉีดวัคซีน เข็ม 1 และ เข็ม 2 โมเดอร์นา จะเว้นเว้นระยะห่างจากเข็มแรก 4 สัปดาห์