ยังไม่เต็ม ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี จังหวัดตาก เช็คด่วน

20 พฤศจิกายน 2564

ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี เช็คเงื่อนไขด่วน อบจ.ตาก ลงทะเบียนรอบพิ่มเติม เปิดรับกลุ่มเสี่ยงที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน

20 พฤศจิกายน 2564 องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก ได้จัดสรรวัคซีนโมเดอร์นาให้โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ดำเนินการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โมเดอร์นา (Moderna) แก่ประชาชนอำเภอเมืองตากและอำเภอข้างเคียงในจังหวัดตาก (ยึดที่อยู่ตามบัตรประชาชนเป็นหลัก) ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มาก่อน (รอบเพิ่มเติม) โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ดังนี้

กลุ่มเปราะบาง

  1. คนพิการ (ที่มีบัตรคนพิการ)
  2. ผู้ป่วยติดเตียง
  3. หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป)
  4. ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป

ทางโรงพยาบาลฯ จึงขอเปิดรับลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 โมเดอร์นา (รอบเพิ่มเติม) ทาง https://forms.gle/Bk5cUAWDoEuAPHht6 ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันนี้ 20 พฤศจิกายน 2564 หรือจนกว่าจะครบจำนวน และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้ฉีดวัคซีน 21 พฤศจิกายน 2564

กำหนดวันนัดหมายฉีดเข็มแรก (รอบเพิ่มเติม) : วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น.

จุดรับวัคซีน : ตลาดกลางธุรกิจชุมชนเทศบาลเมืองตาก (ข้างกศน.ตาก)

 

หมายเหตุ : สำหรับประชาชนอำเภอเมืองตาก (พิการ/สูงอายุ/ติดเตียง) ที่ไม่สะดวกมารับบริการฉีดวัคซีนที่ตลาดกลาง สามารถเลือกขอรับบริการฉีดที่บ้านได้ (กำหนดฉีดวัคซีนในช่วง 23-26พ.ย.64 จะประสานนัดหมายให้อีกครั้ง)

เข็มแรก Moderna + เข็มสอง Moderna (เว้นระยะห่างจากเข็มแรก 4 สัปดาห์)

ยังไม่เต็ม ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาฟรี จังหวัดตาก เช็คด่วน