ส่องเงื่อนไข อบจ.ปทุมธานี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เริ่ม 22 พ.ย.นี้

21 พฤศจิกายน 2564

“อบจ.ปทุมธานี” เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เข็มที่ 3 พร้อมกำหนดเงื่อนไขผู้รับวัคซีน ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางไลน์ เริ่ม 22 พ.ย.นี้วันแรก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี  (อบจ.ปทุมธานี) ได้เปิดรับลงทะเบียนวัคซีนโมเดอร์นา (Booster) เข็มที่ 3 เพื่อเป็นเข็มกระตุ้น สำหรับประชาชนทั่วไป  ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนผ่านช่องทางทาง Line Official Account คลิก ของ อบจ.ปทุมธานี  คลิก เริ่มตั้งแต่วันนี้ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. -วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.30 น. หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

 

 


สำหรับเงื่อนไขการลงทะเบียน
1. บุคคลสัญชาติไทย ผู้มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป
2. บุคคลผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเขตจังหวัดปทุมธานี
3. ได้รับวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) หรือวัคซีนซิโนแวค (Sinovac) ชนิดเดียวกัน ทั้งเข็มที่ 1 และ 2 มาแล้วไม่น้อยกว่า 60 วัน
4. ผู้ได้รับวัคซีนสูตรไขว้ หรือวัคซีนอื่นตามข้อ 3 ไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนได้ โดยเป็นไปตามเกณฑ์ที่สภากาชาดไทยกำหนด  ทั้งนี้การขอรับวัคซีนดังกล่าวโดย อบจ.ปทุมธานี ฉีดให้กับทุกท่าน โดยไม่มีการเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 

ส่องเงื่อนไข อบจ.ปทุมธานี  เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เริ่ม 22 พ.ย.นี้