เปิดขั้นตอนจองฉีดวัคซีนสูตรไขว้ รพ.ศิริราช ประจำเดือนพฤศจิกายน 64

20 พ.ย. 2564 | 01:00 น.

รพ.ศิริราช เปิดให้จองวัน-เวลาฉีดวัคซีนโควิด 19 สูตรไขว้ AstraZeneca เข็ม 1 + Pfizer เข็ม 2 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 เช็ควิธีลงทะเบียนพร้อมเงื่อนไขครบที่นี่

โรงพยาบาลศิริราช เปิดให้จองวันและเวลาฉีดวัคซีนโควิด 19 ของแอสตร้าเซเนก้า (สูตร AZ1-PZ2) ในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้ ด้วยโรงพยาบาลศิริราชจะดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของแอสตร้าเซเนก้าเป็นเข็ม 1 ด้วยสูตร เข็ม 1 เป็นแอสตร้าเซเนก้า และเข็ม 2 เป็นไฟเซอร์ (AZ1-PZ2) ในเดือนพฤศจิกายน 2564

โดยจะดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ของแอสตร้าเซเนก้าในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2564 สำหรับผู้ที่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปและไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด 19 มาก่อน (ไม่มีข้อมูลการได้รับวัคซีนใน MOPH IC) และจะนัดฉีดไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 2 ประมาณปลายเดือนธันวาคม 2564 ถึง เดือนมกราคม 2565 (ขึ้นกับจำนวนผู้เข้ารับการฉีดวัคซีน)

วิธีการจอง

  1. โดยการสแกน QR code นี้เพื่อลงทะเบียนนัดจองวันและเวลาฉีดวัคซีน
  2. ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น Siriraj Connect และคลิกที่ช่อง “จองคิวนัดฉีดวัคซีนโควิด 19” เพื่อไปหน้าลงทะเบียนนัดจองวันและเวลาฉีดวัคซีน (ไม่จำเป็นต้องมีบัญชีใน Siriraj Connect และไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราช)

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันที่มารับการฉีดวัคซีน

  1. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง
  2. กรณีผู้ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต้องมีหนังสือยินยอมการรับวัคซีนโดยผู้แทนที่ชอบธรรมตามกฎหมาย

โรงพยาบาลศิริราช จึงขอเชิญผู้ที่ประสงค์จองวันและเวลาฉีดวัคซีนโควิด 19 ด้วยสูตร AZ1-PZ2 สามารถเข้าจองวันและเวลาฉีดวัคซีนได้ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น. ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น. หรือ จนกว่าคิวการจองเต็ม (กรณีไม่ตรงเกณฑ์หรือมาฉีดไม่ตรงวันที่จองไว้ โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิปฏิเสธการฉีดวัคซีน)

เปิดขั้นตอนจองฉีดวัคซีนสูตรไขว้ รพ.ศิริราช ประจำเดือนพฤศจิกายน 64

ที่มา : เฟซบุ๊กเพจ sirirajpr