จองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 1- 3 กทม.เปิดลงทะเบียนผ่านแอป QueQ

19 พ.ย. 2564 | 10:20 น.

กทม.เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 1- 3 และเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อให้แก่ประชาชนทั่วไป ผ่านแอป QueQ เริ่มฉีดวัคซีนวันที่ 20 พ.ย.นี้

19 พฤศจิกายน 2564 กทม. ร่วมกับ ศูนย์ฉีดวัคซีนสำนักอนามัย กทม. ประกาศเปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนสำหรับประชาชนทั่วไป โดยเฟซบุ๊กเพจ ศูนย์บริการสาธารณสุข 59 ทุ่งครุ โพสต์ข้อความระบุว่า กทม.เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 เข็ม 1, เข็ม 2, เข็ม 3 และเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ ให้แก่ประชาชนทั่วไป ผ่านแอป QueQ ตั้งแต่วันที่ 16 พ.ย. 64 เป็นต้นไป เริ่มให้บริการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

  1. สแกน QR Code ดาวน์โหลดแอป QueQ 
  2. เลือก "บริการสาธารณะ"
  3. เลือกสถานที่เข้ารับบริการ "กรุงเทพฯ เมืองยิ้ม ปลอดโรคโควิด19"
  4. กรอกข้อมูล เลือกวันที่ และเวลา กดยืนยัน 

กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับวัคซีน โดยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ใช้สูตรการฉีดวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

เข็มที่ 1 สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 

เข็มที่ 2 สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ชนิดใดก็ตามมาแล้ว 1 เข็มจะต้องเว้นระยะห่างระหว่างเข็ม ตามกำหนดของชนิดวัคซีนเข็มแรก

เข็มที่ 3 สำหรับผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ครบ 2 เข็มตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด หรือ ตามที่ได้รับการจัดสรร

เข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ สำหรับผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 และรักษาหายแล้ว 1 เดือนขึ้นไป 

สิ่งที่ต้องนำมาในวันฉีดวัคซีน

  • บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรอื่น ๆ ที่ใช้ยืนยันตัวตน เช่น PASSPORT 
  • หลักฐานการจองคิวผ่านแอป QUEQ บนมือถือ
  • หลักฐานรับรองการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 หรือ ใบรับรองแพทย์ว่าเคยติดเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็มที่ 2, เข็มที่ 3 หรือเข็มกระตุ้นหลังติดเชื้อ 

สถานที่ฉีดวัคซีน : อาคารกีฬาเวสน์ 2 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร โทร.0 2203 2883 

จองฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็ม 1- 3 กทม.เปิดลงทะเบียนผ่านแอป QueQ