svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เช็คที่นี่!อัพเดทจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรีทั่วไทย

16 พฤศจิกายน 2564

อัพเดทจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ฟรีทั่วไทย สำหรับเด็กนักเรียนและประชาชนทั่วไปที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเข็มแรก และต้องการฉีดเข็ม 3 ตรวจสอบจุดให้บริการจะมีจังหวัดไหนบ้าง เช็คเลย

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 "ฐานเศรษฐกิจ"รวบรวมจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer สำหรับเด็กนักเรียน -นักศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถเข้ารับการฉีดทั้งเข็ม 1  เข็ม 2 เข็ม 3 (เข็มกระตุ้นภูมิ) และมีทั้งรูปแบบลงทะเบียนก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน และรูปแบบวอล์ค อิน หน้างานรับคิวได้เลย โดยจะมีจุดไหน จังหวัดอะไรบ้างที่เปิดให้บริการ สามารถตรวจสอบได้เลยที่นี่

 

จังหวัดปทุมธานี

 • วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี เปิดให้เด็กที่มีอายุ 12-18 ปี ที่อาศัยในจังหวัดปทุมธานี ลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนไฟเซอร์  Pfizer โดยสามารถกรอกข้อมูล (สแกน QR CODE)ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 

 • ส่วนกำหนดการฉีดวัคซีนนั้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานีได้แจ้งว่าเมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีนมา ทางโรงพยาบาลจะแจ้งวัน - เวลา สถานที่ฉีดวัคซีนอีกครั้ง
   

ปทุมธานี เปิดให้เด็กอายุ 12-18 ปี ลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนไฟเซอร์  Pfizer

จังหวัดสุพรรณบุรี

 • โรงพยาบาลอู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดวอล์ค อิน Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์  (Pfizer)เข็มที่ 1 สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไปที่มีชื่ออยู่ในเขตพื้นที่อำเภออู่ทอง โดยสามารถวอล์ค อิน เข้ารับการฉีดวัคซีนได้ในวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.00-14.00 น. (จำนวน 1,200 คิว) ณ จุดบริการวัคซีนโควิด-19 โรงพยาบาลอู่ทอง

เงื่อนไข คุณสมบัติ 

 • ประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน  กรุณานำบัตรประชาชนมาแสดง ณ จุดบริการ
 • อายุ 12 ปีขึ้นไป..ถึงไม่จำกัดอายุ
 • ผู้ที่อายุระหว่าง 12-17 ปี ให้นำผู้ปกครองมาด้วย เพื่อเซ็นเอกสารยินยอมการฉีดวัคซีน
 • สำหรับผู้ที่ไม่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านอำเภออู่ทอง แต่อาศัยอยู่ในพื้นที่ ให้นำหลักฐานที่อยู่ในอำเภออู่ทองมาแสดง หรือให้ผู้นำชุมชนเซ็นรับรองสำเนาบัตรประชาชนของท่านว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภออู่ทองจริง
   

โรงพยาบาลอู่ทอง เปิดวอล์ค อิน Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์  (Pfizer)

จังหวัดนราธิวาส

 • โรงพยาบาล​ส่งเสริม​สุขภาพตำบลบาตง จังหวัดนราธิวาส ประกาศให้ประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป สามารถวอล์ค อิน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี โดยสามารถเข้ารับบริการได้ทั้งเข็ม 1 ,เข็ม 2 และเข็ม 3 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ตรวจสอบรายชื่อหน่วยให้บริการตามภาพด้านล่างนี้

 

โรงพยาบาล​ส่งเสริม​สุขภาพตำบลบาตง เปิดวอล์ค อิน รฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี

 

จังหวัดตรัง

 • โรงพยาบาลตรัง จังหวัดตรัง เปิดให้ประชาชนที่มีอายุครบ 18 ปีลงทะเบียนขอรับวัคซีนเข็มที่ 3 ไฟเซอร์  โดยต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็ม 1,2 ชนิด ซิโนแวค กับโรงพยาบาลในจังหวัดตรังเท่านั้น  ทั้งนี้สามารถสแกน QR CODE และรอรับการฉีดวัคซีนในวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2564 

โรงพยาบาลตรัง เปิดลงทะเบียนขอรับวัคซีนเข็มที่ 3 ไฟเซอร์