ฉีดวัคซีน AstraZeneca-mRNA เข็ม 3 เต็มโดส หมอยงรับอาสาสมัครที่ฉีดแบบไขว้

16 พ.ย. 2564 | 01:27 น.

หมอยงเปิดรับสมัครฉีดวัคซีน AstraZeneca หรือ mRNA กระตุ้นเข็ม 3 แบบเต็มโดส สำหรับผู้ที่ฉีดแบบไขว้ ระบุต้องได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็มที่ 2 ในช่วงวันที่ 3 มิถุนายน – 1 กันยายน 2564 หรือนาน 3 ถึง 6

รายงานข่าวระบุว่า ศ.นพ.ยง  ภู่วรวรรณ (หมอยง) หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสเฟซบุ๊ก (Yong Poovorawan) โดยมีข้อความว่า
โควิด-19 วัคซีน รับอาสาสมัครฉีดกระตุ้น วัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า หรือ เอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) เข็มที่ 3 เต็มโดส  
หมอยง ระบุว่า ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก มีโครงการศึกษาวิจัยการกระตุ้นเข็มที่ 3 หลังได้รับวัคซีน แบบไขว้ 2 เข็มแรก 
ซิโนแวค (Sinovac) เข็มที่ 1 และวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca) เข็มที่ 2   มาแล้ว 6 เดือน จะได้รับวัคซีน เข็ม ที่ 3 เป็น แอสตร้าเซนเนก้า หรือไฟเซอร์ (Pfizer) หรือ โมเดอร์นา (Moderna) เต็มโดส  

โดยอาสาสมัครมีคุณสมบัติดังนี้ 
ได้รับวัคซีนแบบไขว้  ซิโนเวค เข็มที่1 และได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า เป็นเข็มที่ 2 
จะต้องได้รับวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าเข็มที่ 2 ในช่วงวันที่ 3 มิถุนายน – 1 กันยายน 2564 หรือ มานาน 3 ถึง 6 
ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ 
ไม่เคยติดเชื้อโควิด-19 (covid-19) มาก่อน 
มีร่างกายแข็งแรง อายุ 18 ปีขึ้นไป 

รับอาสาสมัครฉีดวัคซีน AZ หรือ mRNA เข็มที่ 3 เต็มโดส

อาสาสมัครจะได้รับวัคซีน แอสตร้าเซนเนก้า ไฟเซอร์  หรือ โมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 3 เต็มโดส โดยจะขอตรวจเลือด  วัดภูมิต้านทาน วันที่รับวัคซีน หลังรับวัคซีน 14 และ 28 วัน เพื่อเปรียบเทียบการกระตุ้นด้วยวัคซีนชนิดต่างๆกัน 

โครงการผ่านคณะกรรมการจริยธรรม No. 871/64 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
สำหรับสถานการณ์การฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยนั้น "ฐานเศรษฐกิจ" ติดตามข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข พบว่า ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-14 พ.ย. มีการฉีดสะสมแล้วจำนวน 85,012,905 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 45,374,194 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 36,855,732 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 2,782,979 ราย
ขณะที่สถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 พบว่า ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 5,947 ราย  ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 2,001,837 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 62 ราย หายป่วยเพิ่ม 7,943 ราย กำลังรักษา 92,105 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,891,026 ราย