จองฉีดวัคซีน โมเดอร์นา อบจ.ภูเก็ต เปิดลงทะเบียนรอบเก็บตก

17 พ.ย. 2564 | 02:00 น.

อบจ.ภูเก็ต เปิดจองคิวฉีดวัคซีน โมเดอร์นา ลงทะเบียนรอบเก็บตกผ่านทางออนไลน์ ข่าวดี ขยาย 6 กลุ่มเป้าหมายใหม่ ใครบ้างเข้าข่ายตรงตามเงื่อนไข เช็คได้ที่นี่

ชาวจังหวัดภูเก็ตที่ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 โอกาสมาถึงแล้ว ล่าสุด องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (อบจ.ภูเก็ต) ประกาศเปิดลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน โมเดอร์นา (Moderna) รอบเก็บตก พร้อมขยาย 6 กลุ่มเป้าหมายใหม่ ตามที่สภากาชาดไทยกำหนด ตั้งแต่วันนี้-30 พ.ย.2564 

หลักเกณฑ์-เงื่อนไข

1.อยู่ใน 6 กลุ่มเป้าหมายใหม่ที่สภากาชาดไทยกำหนด 

กลุ่มที่ 1 ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีมีครรภ์

กลุ่มที่ 2 ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป

กลุ่มที่ 3 บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร

กลุ่มที่ 4 ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียน

กลุ่มที่ 5 บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) และบุคคลที่ยังไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ เนื่องจากติดขัดระเบียบหรือกฎหมายและต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 

กลุ่มที่ 6 ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเสี่ยงเรื้อรัง

  • ผู้ป่วยโรคปอดและโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
  • ผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด
  • ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรัง
  • ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
  • โรคมะเร็งทุกชนิดที่อยู่ระหว่างการรักษาด้วยเคมีบำบัด รังสีบำบัด และภูมิคุ้มกันบำบัด
  • โรคอ้วน ผู้ที่เป็นโรคอ้วนชนิดรุนแรง คือ ผู้ที่มีค่าดัชนีมวลกาย (BMI) ตั้งแต่ 25 ขึ้นไป

2.มีทะเบียนบ้านอยู่ในจังหวัดภูเก็ต (ยกเว้นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์)

3.ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน (ยกเว้นกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์)

สำหรับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นสามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ https://vaccinephuket.phuketpao.go.th หรือ สแกน QR Code ตามภาพที่ปรากฎ

ส่วนท่านที่ลงทะเบียนมาแล้วในวันที่ 1-15 กันยายน 2564 ไม่ต้องลงทะเบียนรอบใหม่ 

สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดกรองของสภากาชาดไทย สามารถตรวจสอบสิทธิ์และจองวันฉีดวัคซีน โมเดอร์นา ได้ที่  https://vaccinephuket.phuketpao.go.th/privilege.html

สำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ "วัคซีนโมเดอร์นา" เพื่อฉีดวันที่ 23-24 พ.ย.2564 และตรวจพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด ท่านจะต้องทำการสละสิทธิในรอบนี้ออกไป เนื่องจากหลังการรักษาจนหายดีแล้ว ต้องเว้นระยะห่างไว้ 3-6 เดือน โดยอบจ.ภูเก็ต จะรักษาสิทธิ์ของท่านเพื่อทำการฉีดในรอบถัดไป โดยสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่ โทร.084-075-2606

สิ่งที่ต้องเตรียมมาแสดงในวันฉีดวัคซีน โมเดอร์นา ในวันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2564 มีดังนี้

  • บัตรประชาชนตัวจริง
  • หลักฐานการนัดหมายจากระบบ โดยแคปหน้าจอ มาแสดง
  • เบอร์โทรติดต่อที่สะดวก 

 

จองฉีดวัคซีน โมเดอร์นา อบจ.ภูเก็ต เปิดลงทะเบียนรอบเก็บตก

ที่มา : เฟซบุ๊กเพจ ข่าวสารอบจ.ภูเก็ต