ไทยฉีดวัคซีนโควิดสะสม 85.41 ล้านโดส เข็ม 2 สะสม 37.11 ล้านราย 51.5% ของประชากร

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
16 พ.ย. 2564 เวลา 7:06 น. 45

ประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 85.41 ล้านโดส เพิ่มขึ้น 3.99 แสนโดส ฉีดเข็ม 2 สะสม 37.11 ล้านราย คิดเป็น 51.5% ของประชากร กทม.ฉีดแล้ว 17.05 ล้านโดส

นับจากไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2564  จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 15 พ.ย. 2564) รวม 85,412,126 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ยอดฉีดทั่วประเทศ 399,221 โดส

  • เข็มที่ 1 : 114,573 ราย
  • เข็มที่ 2 : 258,814 ราย
  • เข็มที่ 3 : 25,834 ราย

 

ไทยฉีดวัคซีนโควิดสะสม 85.41 ล้านโดส เข็ม 2 สะสม 37.11 ล้านราย 51.5% ของประชากร

  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 45,488,767 ราย คิดเป็น 63.1% ของประชากร
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 37,114,546 ราย คิดเป็น 51.5% ของประชากร
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 2,808,813 ราย คิดเป็น 3.9% ของประชากร

กทม.ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 17.05 ล้านโดส

กรุงเทพมหานคร(กทม.) รายงานผลการดำเนินการให้บริการวัคซีนโควิด-19 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ข้อมูล ณ วันที่ 16 พ.ย. 64 เวลา 08.00 น.

ไทยฉีดวัคซีนโควิดสะสม 85.41 ล้านโดส เข็ม 2 สะสม 37.11 ล้านราย 51.5% ของประชากร

ยอดผู้รับวัคซีนเพิ่ม 58,857 โดส
ยอดผู้รับวัคซีนสะสม 17,058,878 โดส
 

ไทยฉีดวัคซีนโควิดสะสม 85.41 ล้านโดส เข็ม 2 สะสม 37.11 ล้านราย 51.5% ของประชากร

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ 

แท็กที่เกี่ยวข้อง