17 จังหวัดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวฉีดวัคซีนแล้วกี่เปอร์เซ็นต์

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
16 พ.ย. 2564 เวลา 10:46 น. 93

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผย 17 จังหวัดนำร่องท่องเที่ยวพื้นที่สีฟ้า ประชาชนในพื้นที่ฉีดวัคซีนแล้วกี่เปอร์เซ็นต์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยถึง 17 จังหวัดนำร่องท่องเที่ยวพื้นที่สีฟ้า ประชาชนในพื้นที่ฉีดวัคซีนแล้ว ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 ดังนี้

 

1. กรุงเทพมหานคร

 • เข็มที่1  112.6%
 • เข็มที่2   96.5%
 • ประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 81.8% เข็มที่2 70.3%

 

2. ชลบุรี

 • เข็มที่1   85.6%
 • เข็มที่2   75.7%
 • ประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1  75.3% เข็มที่2  71%

 

3. ภูเก็ต

 • เข็มที่1   85.5%
 • เข็มที่2   80.5%
 • ประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1  73.2% เข็มที่2  70.1%

17 จังหวัดพื้นที่นำร่องท่องเที่ยวฉีดวัคซีนแล้วกี่เปอร์เซ็นต์

4. สมุทรปราการ

 • เข็มที่1   77.7%
 • เข็มที่2   63.4%
 • ประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1  93.4% เข็มที่2  83.8%

 

5. เชียงใหม่

 • เข็มที่1   75.5%
 • เข็มที่2   53.9%
 • ประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1  81.5% เข็มที่2  63.8%

 

6. ระนอง

 • เข็มที่1   71.2%
 • เข็มที่2   59.4%
 • ประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1  74.9% เข็มที่2  71%

 

7. พังงา

 • เข็มที่1  70.4%
 • เข็มที่2  62.7%
 • ประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1  73.6% เข็มที่2  70.2%

8. กระบี่

 • เข็มที่1   67.6%
 • เข็มที่2   55.5%
 • ประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1  75.7% เข็มที่2  69.1%

 

9. ระยอง

 • เข็มที่1  67.3%
 • เข็มที่2  54.6%
 • ประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1  65.2% เข็มที่2  59.3%

 

10. สุราษฎร์ธานี

 • เข็มที่1  66.6%
 • เข็มที่2  44.6%
 • ประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1  76.5% เข็มที่2  65%

 

11. ประจวบคีรีขันธ์

 • เข็มที่1  64.1%
 • เข็มที่2  53.3%
 • ประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1  68.8% เข็มที่2  62.9%

 

12. เพชรบุรี

 • เข็มที่1  63%
 • เข็มที่2  54%
 • ประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1  64.3% เข็มที่2  59.9%

 

13. ตราด

 • เข็มที่1  62.5%
 • เข็มที่2  51.4%
 • ประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1  65.9% เข็มที่2  60.4%

 

14. บุรีรัมย์

 • เข็มที่1   58.4%
 • เข็มที่2   47.2%
 • ประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1  78.5% เข็มที่2  60%

 

15. เลย

 • เข็มที่1   53.7%
 • เข็มที่2   41.1%
 • ประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1  69.1% เข็มที่2  55.3%

 

16. อุดรธานี

 • เข็มที่1   53.5%
 • เข็มที่2   42.1%
 • ประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1  78.9% เข็มที่2  68%

 

17. หนองคาย

 • เข็มที่1    51%
 • เข็มที่2   42.8%
 • ประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1  67.6% เข็มที่2  60.7%

 

เฉลี่ยรวม เข็มที่1  83.7% เข็มที่2  68.6% และประชากร 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1  78.8% เข็มที่2  67.9%

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง