จุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์นักเรียน - ปชช.ทั่วไป มีที่ไหนบ้าง เช็คเลย

07 พฤศจิกายน 2564

อัพเดทจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ pfizer นักเรียน - ประชาชนทั่วไป มีให้บริการที่หน่วยไหน จังหวัดอะไร ตรวจสอบข้อมูล พร้อมเช็คเงื่อนไขรายละเอียดทั้งหมดที่นี่

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 "ฐานเศรษฐกิจ"เกาะติดการให้บริการฉีดวัคซีนเข็ม 1 ไฟเซอร์ pfizer แก่นักเรียนอายุ 12-18 ปี ,ประชาชนทั่วไป รวมถึงกลุ่มเสี่ยง (608) โดยจากการสำรวจพบว่ามีหลายจังหวัดที่เปิดให้บริการ ทั้งในรูปแบบวอล์ค อิน ไม่ต้องจอง และในรูปแบบลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ โดยจะมีจุดไหน จังหวัดอะไรบ้างนั้น ตรวจสอบได้เลยที่นี่

 

กรุงเทพมหานคร

 • ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด -19 แบบ วอล์ค อิน ไม่ต้องลงทะเบียน สำหรับเด็กอายุ 12 - 18 ปี เป็นเด็กที่ศึกษานอกระบบ และ เด็กนักเรียนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนจากจุดฉีดในสถานศึกษาใดๆมาก่อน  โดยจะให้บริการด้วยวัคซีนไฟเซอร์ pfizer (วัคซีนเข็ม 1 ) โดยสามารถวอล์ค อิน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้ตั้งแต่วันนี้ -10 พฤศจิกายน 2564(ให้บริการทุกวัน) เวลา 13.00 - 17.00 น. ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประตู 2 จุดบริการผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง (จุดเปราะบาง)

ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซฮร์แบบ วอล์ค อิน

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จ.นครสวรรค์

 • โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เปิดจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับนักเรียน/นักศึกษา ชั้น ม.1 – ม.6 หรือเทียบเท่า และ เด็กและเยาวชนที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษา อายุ 12 – 17 ปี  ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.นครสวรรค์ สามารถเข้ารับฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ในระหว่างวันที่ 8 – 10 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13:00 – 15:00 น. ณ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี 2 ทั้งนี้สามารถจองวัคซีนและสอบถามเพิ่มเติม โทร. 056-219838 056-219801 056-219830 056-219862 ตั้งแต่เวลา08.30น.-16.00น.

 

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เปิดจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์

โรงพยาบาลหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์ 

 • โรงพยาบาลหนองกุงศรี ประกาศให้เด็กและเยาวชน อายุ 12 - 17 ปี และเป็นเด็กนักเรียนที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน หรือ เด็กนักเรียนที่ศึกษานอกระบบ (ได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองในวันรับวัคซีนเข้ารับบริการ) โดยสามารถเข้ามารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ pfizer  ในวันที่ 9 และวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  เวลา 08.30 น. - 12.00 น.(ภาคเช้า) และ 13.00 น. - 15.00 น. (ภาคบ่าย)  ณ. ตึกผู้ป่วยโรคเรื้อรัง  โรงพยาบาลหนองกุงศรี

โรงพยาบาลหนองกุงศรี เปิดให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

โรงพยาบาลกาบัง จ.ยะลา

 • โรงพยาบาลกาบัง ประกาศให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปี รวมไปถึงกลุ่มเสี่ยง (608)  เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (วัคซีนเข็ม 1 ) โดยจะให้บริการฉีดวัคซีนตามหน่วยบริการจุดต่างๆ ตั้งแต่วันที่ 8 - 22 พ.ย. 64 

 

โรงพยาบาลกาบัง เปิดให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

โรงพยาบาลกาบัง เปิดให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

โรงพยาบาลอาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด 

 • โรงพยาบาลอาจสามารถ เปิดให้เด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีแต่ไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์ ที่มีที่อยู่ในอำเภออาจสามารถ สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์(เข็ม1)โดยจะให้บริการในวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เปิดรับบัตรคิวตั้งแต่เวลา 13.00 - 14.30 น. ทั้งนี้ผู้ที่ประสงค์รับวัคซีน ขอให้นำบัตรประชาชนพร้อมใบคำยินยอมจากผู้ปกครองมาด้วย (เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้บุตรหลานฉีดวัคซีนไฟเซอร์ คลิกที่นี่


โรงพยาบาลอาจสามารถ เปิดให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์(เข็ม1)

โรงพยาบาลราชบุรี จ.ราชบุรี

 • โรงพยาบาลราชบุรี แจ้งว่า เด็กอายุ 12-18 ปีที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 กับโรงพยาบาลราชบุรี  สามารถเข้ามารับการฉีดในวันที่ 11 -12 พ.ย.นี้ ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี โดยขอให้เตรียมบัตรประชาชน พร้อมทั้งผู้ปกครองติดตามเพื่อเซ็นยินยอมในกรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี 

สำหรับวัน-เวลา และคิวในการเข้ารับการฉีดวัคซีนมีดังนี้

 • วันที่ 11 พ.ย. 64 เวลา 08.00 -11.30 น. สำหรับคิวเลขที่ Y -00001 ถึง Y -01250 และเวลา 13.00 - 15.00 น.  สำหรับคิวเลขที่ Y -01251 ถึง Y -02500 
 • วันที่ 12 พ.ย.64 เวลา 08.00 -11.30 น. สำหรับคิวเลขที่ Y -02501 ถึง Y -03750 และ เวลา 13.00 - 15.00 น.  สำหรับคิวเลขที่ Y -03751 ถึง Y -05000 

 

โรงพยาบาลราชบุรี ประกาศคิวฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1

 

สำนักงานสาธารณสุข จ.จันทบุรี 

 • สำนักงานสาธารณสุข จ.จันทบุรี เปิดลงทะเบียนนักเรียนมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า และเด็กนอกระบบการศึกษาที่ประสงค์รับวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer โดยสามารถลงทะเบียนได้จนถึงวันที่ 11 พ.ย.นี้ (ลงทะเบียนคลิกที่นี่) ส่วนกำหนดการฉีดวัคซีนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

ส่วนเงื่อนไขของการเข้ารับวัคซีนมีดังนี้

 • กรณีที่ยังไม่ได้ยืนยันรับวัคซีนกับสถานศึกษาที่เรียนอยู่ 
 • กรณีไม่ได้ศึกษาอยู่ในจังหวัดจันทบุรี แต่ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดจันทบุรี 
 • กรณีไม่ได้อยู่ในระบบการศึกษา อายุ 12 - 17 ปี


สำนักงานสาธารณสุข จ.จันทบุรี เปิดลงทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer