ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 Booster Dose รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับจำนวนจำกัด

05 พ.ย. 2564 | 02:00 น.

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร เปิดวันนัดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น AstraZeneca สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน ซิโนแวค Sinovac ครบ 2 เข็มแล้ว จำนวนจำกัด เช็ครายละเอียดได้ครบที่นี่

เตรียมตัวให้พร้อมเข้ารับการฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็มที่ 3 Booster Dose โดย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี ประกาศการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น AstraZeneca ผ่านเฟซบุ๊กเพจโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เชิญชวนผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนซิโนแวค Sinovac ครบทั้งสองเข็มจาก รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ดังต่อไปนี้ 

  • ผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี
  • ผู้ที่ได้รับวัคซีนจากเครือข่าย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

สามารถเข้ารับการวัคซีน AstraZeneca เข็มกระตุ้น (เข็ม 3) จำนวนจำกัดโดยรับบัตรคิวหน้างาน ตาม วัน เวลา ที่กำหนด ดังนี้  

  • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ หอประชุม อบจ. จำนวน 1,400 คน 
  • วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ หอประชุม อบจ. จำนวน 1,400 คน
  • วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00-15.00 น. ณ หอประชุม อบจ. จำนวน 600 คน 

กรุณานำหลักฐานการฉีดวัคซีนครบทั้ง 2 เข็มมาเเสดง ดังนี้ 

  1. บัตรประชาชน
  2. ใบรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม หรือ หลักฐานการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ในเเอปหมอพร้อม

ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิสำหรับผู้ที่มีเอกสารหลักฐานครบเท่านั้น

กรณีมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขติดต่อ 061-385-3460, 061-385-4127 ในวันเเละเวลาราชการ

 

ฉีดวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 Booster Dose รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร รับจำนวนจำกัด