เคยติดเชื้อโควิด-19 หมอยงชี้ควรได้รับวัคซีนกระตุ้นหลังพบบางรายภูมิต่ำ

04 พ.ย. 2564 | 02:12 น.

หมอยงเผยข้อมูลผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 ควรได้รับวัคซีนกระตุ้น ระบุภูมิต้านทานไม่ได้เกิดขึ้นทุกคน หลังพบตรวจพบอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับการฉีดวัคซีน

รายงานข่าวระบุว่า ศ.นพ.ยง  ภู่วรวรรณ (หมอยง) หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสเฟซบุ๊ก (Yong Poovorawan) โดยมีข้อความว่า
โควิด-19 วัคซีน ผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด ควรได้รับวัคซีนกระตุ้น

หมอยง ระบุว่า การติดเชื้อโควิด-19 (covid-19) ภูมิต้านทานไม่ได้เกิดขึ้นทุกคน 
บางคนตรวจพบในระดับต่ำ ไม่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับภูมิต้านทานที่เกิดจากวัคซีน 

จากการศึกษาของศูนย์ฯ ผู้ที่ติดเชื้อจะมีภูมิต่ำกว่า ภูมิที่เกิดจากการฉีดวัคซีน

การป้องกันจากวัคซีน จึงมีประสิทธิภาพสูงกว่าการติดเชื้อ 
ดังนั้น เมี่อมีการติดเชื้อจึงเป็นเพียงเหมือนได้วัคซีนเข็มแรก (prime) จึงจำเป็นต้องมีการกระตุ้น  (Boost)  เพื่อให้ภูมิอยู่ในระดับสูงเหมือนได้รับวัคซีน 2 เข็ม 
จึงแนะนำให้ผู้ที่ติดเชื้อได้รับการกระตุ้นด้วยวัคซีนอีกอย่างน้อย 1 ครั้ง และควรเป็นวัคซีนเข็ม  กระตุ้น คือไวรัสเวกเตอร์ หรือ mRNA  วัคซีน
ทั้งนี้ "ฐานเศรษฐกิจ" ได้ติดตามข้อมูลของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ล่าสุดวันที่ 4 พฤศจิกายน 64 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 พบ ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 7,982 ราย ผู้ป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,914,561 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 68 ราย หายป่วยเพิ่ม 8,029 ราย กำลังรักษา 97,470 ราย หายป่วยสะสม(ตั้งแต่ 1 เม.ย.64) 1,799,066 ราย 
ส่วนการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในประเทศไทยนั้น ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-2 พ.ย. 64 มีการฉีดวัคซีนสะสมจำนวน 77,014,092 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 42,815,600 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 31,730,365 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 2,468,127 ราย