พร้อมเปิดเรียน วัคซีนโควิดไฟเซอร์ 1.5 ล้านโดส ถึงไทยแล้ว

28 ต.ค. 2564 | 03:03 น.

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เผยวัคซีนไฟเซอร์กว่า 1.5 ล้านโดสถึงไทยแล้ว ยืนยันมีวัคซีนเพียงพอพร้อมรับการเปิดเรียน

อัพเดทประเด็นการ “เปิดเรียน” ล่าสุด วันนี้ (28 ตุลาคม 2564) นายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า วัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 1,538,550 โดส

เดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วตามกำหนด เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยภาพรวมวัคซีนไฟเซอร์ตามแผนกระจายวัคซีนของประเทศ

ขณะนี้ได้ส่งมอบแล้ว 8,000,000 โดส คือ เดือนกันยายน 2,000,000 โดส และเดือนตุลาคมอีก 6,000,000 โดส ยังไม่รวมกับการบริจาควัคซีนไฟเซอร์จากประเทศสหรัฐอเมริกาอีก จำนวน 1.5 ล้านโดส

 

ซึ่งวัคซีนที่มาถึงล่าสุดนี้มุ่งเน้นไปที่กลุ่มนักเรียน ผู้ปกครองสามารถแจ้งความประสงค์ให้บุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้ตามความสมัครใจ

ขณะนี้มีนักเรียนและนักศึกษาอายุ 12 ปี ขึ้นไป ที่ศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า แสดงความประสงค์ในการฉีดวัคซีน ผ่านคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดทั่วประเทศ จำนวน 4,300,000 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2564)

นายแพทย์โอภาส ยืนยันว่าวัคซีน มีจำนวนเพียงพออย่างแน่นอน เนื่องจากมีการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มนี้จำนวน 5,700,000 โดส แยกเป็น เข็มที่ 1 จำนวน 4,300,000 โดส และเข็มที่ 2 จำนวน 1,400,000 โดส โดยเริ่มฉีดตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2564 และได้ฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ในกลุ่มนักเรียน 12-17 ปี แล้วกว่า 2,000,000 โดส

สำหรับผลข้างเคียง พบรายงานการเกิดกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ/เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ  (Myocarditis/Pericarditis) น้อยกว่า 10 ราย ทุกรายมีอาการไม่รุนแรงและรักษาหายเป็นปกติเกือบทั้งหมด ซึ่งเกิดขึ้นได้น้อยกว่าในต่างประเทศ

ที่มา : กรมควบคุมโรค