svasdssvasds

“ทรายแมวจากมันสำปะหลัง”คว้านวัตกรรมสร้างสรรค์ ชิงตลาดโลก 2.8 แสนล้าน

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
01 พ.ย. 2564 เวลา 10:26 น. 268

นักวิจัยไทยโชว์ผลงานนวัตกรรมสุดสร้างสรรค์ปี 64 โครงการ “ ทรายแมวที่ทำจากมันสำปะหลัง ”คว้ารางวัลใหญ่ อนาคตส่งออกชิงตลาดโลก 2.8 แสนล้านสดใส ขณะโครงการ “ระบบการประเมินพันธุกรรมจีโนมของโคนมในประเทศไทย”คว้ารางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น

 

รายงานข่าวเผยว่า ตามที่สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) โดยกลุ่มบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TMA-TIMG) ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ ได้ร่วมกันจัดงาน Outstanding Technologist Awards and TechInno Forum 2021 ในหัวข้อ “ Harnessing Innovation for Future Growth ” เพื่อเป็นแพลตฟอร์มแห่งการแบ่งปันความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากผู้เชี่ยวชาญและนักเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จในระดับโลก รวมทั้งเชิดชูเกียรตินักเทคโนโลยีที่มีส่วนสำคัญในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศไทย ซึ่งผ่านการเข้ารอบสุดท้ายของรางวัลพระราชทานนักเทคโนโลยีดีเด่นและรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ปี 2564

 

“ทรายแมวจากมันสำปะหลัง”คว้านวัตกรรมสร้างสรรค์ ชิงตลาดโลก 2.8 แสนล้าน

 

ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มด้านนวัตกรรม ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป และประธานกลุ่มบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology Innovation Management Group- TIMG) สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) กล่าวว่า ปีนี้จัดงานภายใต้แนวคิด “HARNESSING INNOVATION FOR FUTURE GROWTH” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกธุรกิจที่พบความไม่แน่นอนจากวิกฤติโควิด-19  ซึ่งมาพร้อมกับโอกาสอันมากมายที่ซ่อนอยู่  การมี “Open Innovation” จึงเป็นรากฐานการทำงานร่วมกันในอนาคต การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ธุรกิจ การแสวงหาแนวทางใหม่เพื่อแก้ปัญหา และช่วยสร้างชื่อเสียงได้ในเวลาเดียวกันคือปัจจัยความสำเร็จ โดยเฉพาะงานวิจัยที่ค้นพบเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ทำให้โคนมสามารถให้ผลผลิตเร็วขึ้นกว่าเดิม 4–5 เดือน และปริมาณเพิ่มขึ้น 15% คือการพัฒนาศักยภาพที่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตรของคนไทยอย่างแท้จริง

 

ผศ.ดร.ชัยรัตน์  ตรีทรัพย์สุนทร

 

 

สำหรับรางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 ได้แก่ โครงการ “ กำแพงต้นไม้บำบัดมลพิษอัจฉริยะ” ของ ผศ.ดร.ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร สังกัด สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งนำต้นไม้พันธุ์ดีที่สามารถดูดซับความเร็วลมมารวมกันสร้างเป็นนวัตกรรมกำแพงต้นไม้ฟอกอากาศ และโครงการ “เทคโนโลยีเพิ่มมูลค่ามันสำปะหลังไทยเพื่อผลิตภัณฑ์ทรายแมว “ ของดร.ลัญจกร อมรกิจบำรุง สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่นำเทคโนโลยีกระบวนการ Pregelatinization กับความดันที่เหมาะสมมาปรับปรุงคุณสมบัติเชิงโมเลกุลของมันสำปะหลัง จนทำให้สามารถดูดซับของเหลวได้ดี รวดเร็ว เหนียว และจับตัวเป็นก้อนได้ ก่อให้เกิด “ผลิตภัณฑ์ทรายแมว" ที่ดูดซับกลิ่นโดยไม่ใช้สารเคมี ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับมันสำปะหลังมากขึ้นถึง 10 เท่า ปรับจาก 7–8 บาท เป็น 80–100 บาท ต่อกิโลกรัม ซึ่งมีความพร้อมในการผลิตสินค้าในระดับอุตสาหกรรม โดยเฉพาะตลาดต่างประเทศซึ่งผลิตภัณฑ์ทรายแมวในตลาดโลกมีมูลค่าประมาณ 2.8 แสนล้านบาทต่อปี ปัจจุบันส่งออกไปยัง ออสเตรเลีย เวียดนาม และกำลังเจรจากับ อิตาลี ญี่ปุ่น ที่จะส่งผลต่อการสร้างตลาดเชิงบวก และกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้ดีขึ้นอย่างน่าจับตามอง

 

ดร.ลัญจกร  อมรกิจบำรุง

 

ส่วนรางวัลนักเทคโนโลยีดีเด่น ประจำปี 2564  ได้แก่ รศ.ดร.ศกร คุณวุฒิฤทธิรณ สังกัด ภาควิชาสัตวบาล คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ซึ่งวิจัยพัฒนา “ระบบการประเมินพันธุกรรมจีโนมของโคนมในประเทศไทย” โดยนำข้อมูลการเลี้ยงดูโคนมของเกษตรกรทั่วประเทศไทยมาประมวลผลร่วมกันเพื่อทำนายความสามารถทางพันธุกรรมระดับจีโนม และผสมผสานกับเทคโนโลยีปรับปรุงพันธุศาสตร์เพื่อสร้างประโยชน์ต่อการคัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เลี้ยงดูง่าย โตเร็ว ให้ผลผลิตน้ำนมได้เร็ว และมากกว่าเดิม จึงช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนการเลี้ยงดู แต่เพิ่มปริมาณผลผลิตให้เกษตรกร  จึงช่วยเพิ่มมูลค่าธุรกิจของอุตสาหกรรมปศุสัตว์อย่างน่าชื่นชม

แท็กที่เกี่ยวข้อง