ผู้ว่ากทม.แจงมาตรการเปิดกรุงเทพฯรับนักท่องเที่ยว1พ.ย.นี้

29 ต.ค. 2564 | 13:29 น.

ผู้ว่ากทม.แจงมาตรการเปิดเมืองรับนักท่องเที่ยว1พ.ย.นี้ ควบคู่มาตรการควบคุมโรค ย้ำเพื่อ ความปลอดภัยของคนกรุงเทพ เผยขณะนี้กทม.ฉีดวัคซีนเข็มที่สองให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วมากกว่าร้อยละ 75 และจะฉีดให้ได้ร้อยละ 80 ก่อนที่จะเปิดประเทศ

พล.อ.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่าในวันที่ 1 พ.ย. นี้เป็นต้นไป จะมีการเปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครและเมืองท่องเที่ยวอีกหลายจังหวัด เพื่อให้ภาคธุรกิจ การท่องเที่ยว สามารถขับเคลื่อนต่อไปได้ ควบคู่ไปกับการป้องกันโรคระบาดอย่างใกล้ชิด จึงได้มีการกำหนดมาตรการเปิดเมือง และข้อปฏิบัติต่างๆ (Standard Operation Procedures : SOPs) เพื่อให้นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามา ผู้ประกอบการ หรือภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ซึ่งครอบคลุมทั้งก่อนเดินทางมาในพื้นที่ จนถึงเดินทางออกนอกพื้นที่ดังนี้

 

ระยะที่ 1 ก่อนเดินทางถึงประเทศไทย

 • ผู้เดินทางขอใบรับรองในการเดินทางเข้าประเทศทางช่องทางที่ราชการกำหนด
 • มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
 • มีวีซ่าและประกันสุขภาพตามเกณฑ์ที่ราชการกำหนด
 • ผลตรวจ COVID-19 เป็นลบภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง

 

ระยะที่ 2 เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

 • เปิดใช้งานแอปพลิเคชันที่ราชการกำหนด
 • ตรวจหาเชื้อแบบ RT-PCR ที่โรงแรม หรือสถานที่ที่ราชการกำหนด
 • เดินทางเข้าที่พัก และยานพาหนะที่ได้รับมาตรฐาน SHA+
 • พักที่กทม.อย่างน้อย 1 คืน เพื่อรอผลการตรวจ RT-PCR

 

ระยะที่ 3 ก่อนเดินทางออกนอกกทม.หรือนอกราชอาณาจักร

 • มีหลักฐานยืนยันว่าได้เข้าพักในกทม.
 • มีหลักฐานยืนยันการได้รับวัคซีนครบโดส
 • มีหลักฐานการตรวจ RT-PCR ที่ตรวจในประเทศไทยครั้งล่าสุด
 • ต้องปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขจากประเทศต้นทางและปลายทาง รวมถึงที่ WHO กำหนด

ผู้ว่ากทม.แจงมาตรการเปิดกรุงเทพฯรับนักท่องเที่ยว1พ.ย.นี้

 

นอกจากข้อปฏิบัติของนักท่องเที่ยวแล้ว ยังได้กำหนด SOP สำหรับสถานประกอบการอีก 11 ข้อ สำหรับผู้ประกอบการ และพนักงานภาคบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น มาตรฐานการท่องเที่ยวทางน้ำและทางเรือ มาตรฐานสำหรับมัคคุเทศก์และผู้ช่วยมัคคุเทศก์ มาตรฐานสำหรับการบริการสปาและนวดเพื่อสุขภาพ และอื่นๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข และปลอดภัยสำหรับนักท่องเที่ยว และผู้ให้บริการ

 

ขณะนี้กทม.ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มที่สองให้กับประชาชนในพื้นที่แล้วมากกว่าร้อยละ 75 และจะฉีดให้ได้ร้อยละ 80 ก่อนที่จะเปิดประเทศ และสัปดาห์ที่ผ่านมามียอดผู้ป่วยติดเชื้อต่ำกว่า 1,000 คน ติดต่อกัน และมีอัตราผู้ป่วยครองเตียงเพียงร้อยละ 31 ของจำนวนเตียงที่สามารถรองรับได้ ทำให้มีความพร้อมในการเปิดเมือง แต่ยังคงเร่งฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมและทั่วถึงมากที่สุดเพื่อให้ทุกคนมีภูมิคุ้มกัน และยังคงรักษามาตรการป้องกันทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ซึ่งหากการเปิดประเทศมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีขึ้น ก็จะมีการผ่อนปรนมาตรการต่างๆไปตามสถานการณ์