โควิดวันนี้ 10 อันดับติดเชื้อรายใหม่สูงสุด กทม.ต่ำกว่า 1 พันรายต่อเนื่อง

27 ต.ค. 2564 | 05:59 น.

ข่าวโควิดวันนี้ เช็กรายชื่อจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด 10 อันดับแรก อันดับหนึ่ง กทม. 859 ราย อันดับ 2 สงขลา 551 ราย อันดับ 3 ปัตตานี 532 ราย พบมีจังหวัดในภาคใต้ 5 จังหวัด ยะลา-นราธิวาส-ปัตตานี-สงขลา-นครศรีธรรมราช

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันพุธที่ 27 ตุลาคม 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 8,452 ราย แยกรายละเอียด ดังนี้

  • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 7,654 ราย
  • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 631 ราย 
  • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 160 ราย
  • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 7 ราย


โควิดวันนี้ 10 อันดับติดเชื้อรายใหม่สูงสุด กทม.ต่ำกว่า 1 พันรายต่อเนื่อง

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 มีจำนวน 1,875,315 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 98,096 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 1,758,297 ราย เพิ่มขึ้น 8,449 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 57 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 18,828 ราย

10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด

1.กรุงเทพมหานคร 859 ราย สะสม(1 เม.ย.-27 ต.ค.64) 396,377 ราย

2.สงขลา 551 ราย สะสม(1 เม.ย.-27 ต.ค.64) 44,781 ราย

3.ปัตตานี 532 ราย สะสม(1 เม.ย.-27 ต.ค.64) 34,761 ราย

4.ยะลา 475 ราย สะสม(1 เม.ย.-27 ต.ค.64) 39,195 ราย

5.จันทบุรี 358 ราย สะสม(1 เม.ย.-27 ต.ค.64) 17,778 ราย

6.นครศรีธรรมราช 345 ราย สะสม(1 เม.ย.-27 ต.ค.64) 27,503 ราย

7.นราธิวาส 331 ราย สะสม(1 เม.ย.-27 ต.ค.64) 35,117 ราย

8.สมุทรปราการ 306 ราย สะสม(1 เม.ย.-27 ต.ค.64) 121,335 ราย

9.ชลบุรี 297 ราย สะสม(1 เม.ย.-27 ต.ค.64) 99,781 ราย

10.เชียงใหม่ 270 ราย สะสม(1 เม.ย.-27 ต.ค.64) 14,787 ราย