1 พ.ย.นี้ มีเฮ ขึ้นรถไฟฟ้าบีทีเอส-สายสีทอง เปิดให้บริการตามปกติทุกสถานี

29 ตุลาคม 2564

“บีทีเอส” ประกาศเปิดให้บริการรถไฟฟ้าสายสีเขียว-สายสีทอง-บีอาร์ที ตามปกติ หลังศบค.ยกเลิกเคอร์ฟิวเหลือ 7 จังหวัด ในพื้นที่สีแดงเข้ม เริ่มวันที่ 1 พ.ย.นี้ รับเปิดประเทศ

นายสุรพงษ์ เลาหะอัญญา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส เปิดเผยว่า ตามมติคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค.ครั้งที่ 17/2564 ในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เรื่องการปรับระดับพื้นที่ควบคุมและเข้มงวดสูงสุด (สีแดงเข้ม) จาก 23 จังหวัด เหลือ 7 จังหวัด ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จึงมีการปรับเวลาให้บริการ รถไฟฟ้าบีทีเอส ทั้งสายสุขุมวิท และสายสีลม รถไฟฟ้าสายสีทอง และรถโดยสารด่วนพิเศษบีอาร์ที ตามปกติตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 24.00 น.  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป  ขณะที่ลานจอดแล้วจรให้บริการตามปกติ เวลา 05.00 – 01.00 น.   

1 พ.ย.นี้ มีเฮ ขึ้นรถไฟฟ้าบีทีเอส-สายสีทอง เปิดให้บริการตามปกติทุกสถานี

“บริษัทฯได้เพิ่มความมั่นใจให้กับผู้โดยสาร บริษัทฯ ได้เตรียมความพร้อมในการให้บริการ โดยให้พนักงาน เจ้าหน้าที่สถานี รวมถึงแม่บ้าน และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองทุกครั้งก่อนเข้าปฏิบัติงาน แม้จะได้รับการฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์ที่กำหนด พร้อมทั้งเพิ่มความถี่ โดยนำขบวนรถไฟฟ้าออกให้บริการทั้งหมด 98 ขบวน เพื่อรองรับนโยบายการเปิดประเทศของภาครัฐบาล”  

สำหรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดฯ อย่างเข้มข้น ดังนี้  1.ตรวจวัดอุณหภูมิทุกครั้งก่อนเข้าใช้บริการรถไฟฟ้า 2.ผู้โดยสารทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาใช้บริการ  3. เพิ่มความถี่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในขบวนรถ พร้อมเช็ดทำความสะอาด และจุดสัมผัสร่วมทุก ๆ ชั่วโมง 4. มีบริการแอลกอฮอล์ ทุกทางเข้า-ออกของสถานี 5.จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการแอลกอฮอล์เคลื่อนที่ในชั่วโมงเร่งด่วน บนชั้นชานชาลาสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทุกสถานี