ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจอง Booster Dose โมเดอร์นา -ซิโนฟาร์ม 29 ต.ค.นี้

27 ต.ค. 2564 | 17:31 น.

เตรียมตัวให้พร้อม!ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมเปิดจองวัคซีนเข็ม 3 Booster Dose โมเดอร์นา Moderna -ซิโนฟาร์ม Sinopharm ดีเดย์วันที่ 29 ต.ค.นี้ ตรวจสอบเงื่อนไขการจอง ราคา ช่องทางการจอง พร้อมทั้งข้อควรรู้ทั้งหมดที่นี่

วันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เตรียมเปิดให้องค์กรนิติบุคคล และโรงพยาบาลขั้นต่ำ 12 คนขึ้นไป (ไม่มีการเปิดรอบบุคคลทั่วไป)จองวัคซีนเข็ม 3 หรือ เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน (Booster Dose) ทั้งในส่วนของวัคซีนทางเลือก โมเดอร์นา (เข็ม 3 - 4) และ ซิโนฟาร์ม (เข็ม 3) 

 

ทั้งนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้กำหนดราคาของวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน พร้อมคำแนะนำ และวัน-เวลา ฉีดดังนี้

 

วัคซีนโมเดอร์นา Moderna

 • ราคาเข็มละ 555 บาท /โดส  (ขนาด 50 ไมโครกรัม)
 • ลงทะเบียนจองพร้อมโอนเงินมัดจำ 250 บาทต่อโดส จนถึง 31 ธันวาคม 2564 และโอนเงินมัดจำ 400 บาทต่อโดสตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป
 • แนะนำเป็นเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันในปี 2565 (ฉีดเป็นวัคซีนเข็มที่ 3 หรือ 4) โดยฉีดห่างจากวัคซีนเข็มล่าสุด 3-6 เดือน 
 • กำหนดการฉีดเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
 • สถานที่ฉีดวัคซีน ได้แก่  ศูนย์ฉีดวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และสถานพยาบาลที่อยู่ในระบบจัดสรรวัคซีนที่รับฉีดแทนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ทั่วประเทศ
   

วัคซีนซิโนฟาร์ม Sinopharm 

 • อัตราเข็มละ 550 บาท/ โดส  ขนาด 0.5 มิลลิลิตร
 • ลงทะเบียนจองพร้อมโอนเงินเต็มจำนวน รวมจำนวนวัคซีนบริจาค 10% ภายใน 5 วันทำการเมื่อได้รับการแจ้งจัดสรรวัคซีน
 • แนะนำการฉีดวัคซีนเข็ม 3 สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนอื่นครบ 2 เข็มมาแล้ว 3-6 เดือน
 • กำหนดการฉีดวัคซีนเข็ม 3 ซิโนฟาร์ม 1 ธันวาคม 2564 
 • สถานที่ฉีดวัคซีน ได้แก่ ศูนย์ฉีดวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ,สถานพยาบาลที่อยู่ในระบบจัดสรรวัคซีนที่รับฉีดแทนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ทั่วประเทศ


สำหรับช่องทางการจองและขั้นตอนการจองมีดังนี้ 

 • ยื่นจองผ่านเว็บไซต์ (คลิกที่นี่) หรือ สแกน QR Code
 • เลือกเมนู "ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนสำหรับองค์กรนิติบุคคลและโรงพยาบาล 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจอง Booster Dose โมเดอร์นา -ซิโนฟาร์ม 29 ต.ค.นี้

ทั้งนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้เผยข้อกำหนดในการจองวัคซีนทางเลือกเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันสำหรับองค์กรนิติบุคคล และโรงพยาบาลขั้นต่ำ 12 คนขึ้นไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

1.การสั่งจองและขอรับจัดสรรวัคซีนทางเลือกนี้ เมื่อยืนยันการจองและโอนเงินแล้ว ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะไม่คืนเงิน และไม่รับการขอลดจำนวนวัคซีนในทุกกรณี หากไม่โอนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเงินจองจำนวนดังกล่าว หรือวัคซีนไปจัดสรรให้กับกลุ่มเปราะบางของประเทศต่อไป


 
2. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดสรรวัคซีนให้ตามลำดับองค์กรที่โอนเงินจองเข้ามาก่อนกับวัคซีนที่จะทยอยมาจากต่างประเทศ

 

3.องค์กรสามารถยื่นขอรับจัดสรรวัคซีนได้ทั้ง 2 ชนิด โดยแจ้งระบุจำนวนคนตามยี่ห้อวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิที่ประสงค์จะขอรับจัดสรร

 

4.องค์กรจะได้รับอีเมลแจ้งชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อล็อกอินเข้าระบบผ่านเมนู “ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน” เพื่อยืนยันยอดจำนวนวัคซีนที่ขอรับการจัดสรร และวิธีการโอนเงิน โดยโอนเต็มจำนวนสำหรับวัคซีนซิโนฟาร์ม และโอนเงินมัดจำ 250 บาทต่อโดสสำหรับวัคซีนโมเดอร์นา

 

5. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะดำเนินการส่งรายงานมูลค่าบริจาควัคซีน 10% ขององค์กรเข้าระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (E-Donation) ของทางกรมสรรพากรตามเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคลที่ยื่นความประสงค์เข้ามา เมื่อได้รับการโอนเงินชำระค่าวัคซีนจากองค์กรเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า

 

6. สำหรับโรงพยาบาลที่ขอรับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกใดๆ จากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อนำไปจัดสรรต่อให้กับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการของโรงพยาบาล สามารถกำหนดอัตราค่าวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันตามความเหมาะสมโดยให้คำนึงถึงการเข้าถึงวัคซีนของส่วนรวมเป็นสำคัญ


 
7.อัตราค่าวัคซีนทางเลือกของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รวมประกันในการรักษาอาการข้างเคียงทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (โดยเริ่มคุ้มครองเมื่อองค์กรอัพโหลดรายชื่อผู้ฉีดเข้าระบบ หรือโรงพยาบาลที่รับฉีดแทนได้ส่งชื่อผู้รับบริการเข้าระบบให้ทางราชวิทยาลัยและประกัน หากเกิดอาการแทรกซ้อนนก่อนหน้านั้น ทางโรงพยาบาลที่รับฉีดแทนจะเป็นผู้ดูแล)

 

อนึ่ง ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มีข้อแนะนำและแนวทางการเข้ารับวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน ดังนี้

 • ไม่แนะนำการกระตุ้นด้วยวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าในสตรีอายุต่ำกว่า 40 ปี หรือผู้ที่ใช้ฮอร์โมนคุมกำเนิด หรือมีภาวะการแข็งตัวของเลือดมากกว่าปกติในทุกช่วงอายุ

 

 • ไม่แนะนำการฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกันเร็วเกินความจำเป็นโดยเฉพาะในช่วงที่การระบาดไม่รุนแรง เพราะมีข้อมูลพบว่าหากยืดระยะห่างการฉีดเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันให้นานขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสม จะได้รับการตอบสนองระดับภูมิคุ้มกันขึ้นดีกว่า

 

 • วัคซีนชนิดเชื้อตาย ได้แก่ ซิโนฟาร์ม หรือ ซิโนแวค ควรฉีดเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันห่างจากเข็มสองอย่างน้อย 3-6 เดือน

 

 • วัคซีนชนิดอื่นๆ ได้แก่ แอสตร้าเซนเนก้า ไฟเซอร์ โมเดอร์น่า จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน สปุตนิก ควรฉีดเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันห่างจากเข็มสองอย่างน้อย 7-8 เดือน

 

 • กรณีติดเชื้อโควิด-19 หลังได้รับการฉีดเข็มที่สอง ให้เริ่มนับการมารับเข็มกระตุ้นภูมิระยะเวลา 60 วันหลังการติดเชื้อ

 

 • การกระตุ้นภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนซิโนแวคหรือซิโนฟาร์มมีการคาดการณ์ว่าอาจจะช่วยป้องกันการติดเชื้อและการเจ็บป่วยรุนแรงได้ประมาณ 4-8 เดือน และวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ไฟเซอร์ หรือโมเดอร์นา จะช่วยป้องกันได้ประมาณ 8-10 เดือน ทั้งนี้ ขึ้นกับสายพันธุ์ของไวรัสที่ระบาด ณ ขณะนั้น โดยที่ท่านยังต้องเคร่งครัดในการป้องกันตนเองอย่างสม่ำเสมอ ด้วยการสวมใส่หน้ากาก ล้างมือ รักษาระยะห่าง และเลี่ยงที่แออัดอากาศไม่ถ่ายเท