ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 72.81 ล้านโดส เข็ม 1 สะสม 41.07 ล้านราย 57% ของประชากร

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
28 ต.ค. 2564 เวลา 6:14 น. 68

ประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 72.81 ล้านโดส เพิ่มขึ้น 7.62 แสนโดส ฉีดเข็ม 1 สะสม 41.07 ล้านราย คิดเป็น 57.0% ของประชากร กทม.ฉีดแล้ว 14.89 ล้านโดส

นับจากไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2564   จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 27 ต.ค. 2564) รวม 72,812,783 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีนโควิด วันที่ 27 ตุลาคม 2564  ยอดฉีดทั่วประเทศ 762,954 โดส

  • เข็มที่ 1 : 357,608 ราย
  • เข็มที่ 2 : 353,836 ราย
  • เข็มที่ 3 : 51,510 ราย

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 72.81 ล้านโดส เข็ม 1 สะสม 41.07 ล้านราย 57% ของประชากร

  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 41,075,152 ราย (คิดเป็น 57.0% ของประชากร)
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 29,469,487 ราย (คิดเป็น 40.9% ของประชากร)
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 2,267,844 ราย (คิดเป็น 3.1% ของประชากร)

กทม.ฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 14.89 ล้านโดส

กรุงเทพมหานคร(กทม.) รายงานผลการดำเนินการให้บริการวัคซีนโควิด-19 (COVID-19) ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ วันที่ 28 ต.ค. 64 เวลา 08.00 น.

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 72.81 ล้านโดส เข็ม 1 สะสม 41.07 ล้านราย 57% ของประชากร

 

  • ยอดผู้รับวัคซีนเพิ่ม  51,787 โดส
  • ยอดผู้รับวัคซีนสะสม  14,899,451 โดส

 

ไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 72.81 ล้านโดส เข็ม 1 สะสม 41.07 ล้านราย 57% ของประชากร

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 , กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

แท็กที่เกี่ยวข้อง