โควิดวันนี้ เสียชีวิตเพิ่ม 84 ราย พบอยู่ในภาคใต้ 28 อายุเกิน 60 ปี 57 ราย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
28 ต.ค. 2564 เวลา 5:22 น. 51

ข่าวโควิดวันนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,658 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 84 ราย อยู่ในภาคใต้ 28 ราย พบเป็นกลุ่ม 607 ผู้อายุเกิน 60 ปี 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง รวมกันถึง 87% โดยเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 57 ราย

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 9,658 ราย แยกรายละเอียด ดังนี้

  • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 8,879 ราย
  • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 550 ราย 
  • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 218 ราย
  • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 11 ราย

โควิดวันนี้ เสียชีวิตเพิ่ม 84 ราย พบอยู่ในภาคใต้ 28 อายุเกิน 60 ปี 57 ราย

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 มีจำนวน 1,884,973 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ 99,144 ราย ผู้ป่วยรักษาหายสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 1,766,823 ราย หายป่วยเพิ่มขึ้น 8,526 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 84 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม 18,912 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 28 ตุลาคม 2564 จำนวน 84 ราย แยกเป็นชาย 48 ราย หญิง 36 ราย ค่ากลางอายุ 67.5 ปี(27-99 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 8 ราย ภาคใต้ 28 ราย เป็นกลุ่ม 607 รวมกันถึง 87% แยกเป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 57 ราย คิดเป็น 68%  7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 16 ราย คิดเป็น 19%  


โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค 

  • ความดันโลหิตสูง (42) 
  • เบาหวาน (31) 
  • ไขมันในเลือดสูง (15)
  • อ้วน (7)
  • โรคไต (16) 
  • ติดเตียง (4)

โควิดวันนี้ เสียชีวิตเพิ่ม 84 ราย พบอยู่ในภาคใต้ 28 อายุเกิน 60 ปี 57 ราย

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

ติดเชื้อในพื้นที่ 84 : คนรู้จัก 41 ราย  ,ครอบครัว 3 ราย, อาศัยในพื้นที่ระบาด 40 ราย อาชีพเสี่ยง 0 ราย

เสียชีวิตนอก รพ. 2 ราย

 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

แท็กที่เกี่ยวข้อง