ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ฟรีวันนี้!มีจุดไหนบ้าง ตรวจสอบด่วน!

25 ต.ค. 2564 | 17:47 น.

8 จังหวัดเปิดให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ฟรี ทั้งรอบประชาชนทั่วไป -เด็กอายุ 12 - 18 ปี ในรูปแบบวอล์ค อิน และลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ ตรวจสอบรายชื่อจังหวัด พร้อมเงื่อนไขหลักเกณฑ์ในการเข้ารับวัคซีนโควิดที่นี่

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 "ฐานเศรษฐกิจ"รวบรวมรายชื่อหน่วยบริการ -จังหวัดที่เปิดให้ประชาชนทั่วไป รวมถึงนักเรียน นักศึกษาอายุ 12 -18 ปี สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี โดยมีทั้งแบบวอล์ค อิน และแบบลงทะเบียน ตรวจสอบรายชื่อจุดต่างๆได้ที่นี่


 
ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรีแบบวอล์ค อิน ตั้งแต่วันนี้ 

 

1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี จ.ปัตตานี

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ประกาศแจ้งสำหรับประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 และเข็ม 2 เป็นซิโนแวค ก่อนเดือนสิงหาคม 2564 สามารถเข้ารับวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ไฟเซอร์ Pfizer ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ( วันที่ 25 ตุลาคม 2564) โดยสามารถเข้ารับวัคซีนได้ที่หน่วยฉีดวัคซีนเดิมที่เคยเข้ารับเข็ม 1 และเข็ม 2 

 

ปัตตานีเปิดให้ประชาชนทั่วไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3

 

2.โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

 • โรงพยาบาลโกสุมพิสัย แจ้งว่า ขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานที่มีอายุ 12-18 ปีมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ อ. โกสุมพิสัย เข้ารับการฉีดวัคซีน ไฟเซอร์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 8.00-12.00น. ณ รร.ศรีโกสุมวิทยาฯ โดยจะรับจำนวน 900 คนเท่านั้น 

 

โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม เปิดให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์วันนี้

 

3.โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี

 • โรงพยาบาลพระปกเกล้า ประกาศเชิญชวนนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่12 -17 ปีในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน สามารถเข้ามารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลาตั้งแต่ 08.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี 

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี เปิดให้วอล์ค อินฉีดวัคซีนไฟเซอร์

 

4.โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

 • โรงพยาบาลกระทุ่มแบน เปิดให้ เด็กไทยที่มีบัตรประชาชนสมุทรสาครอายุ 12-18ปี ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนที่โรงเรียน และผู้ที่ฉีด Pfizer 1 ที่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 2 สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้ในวันที่ 26-27 ต.ค. 64 เวลา  9.00-11.00 น. ณ วัดดอนไก่ดี (หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด)
 • อนึ่ง เด็กที่เคยติดเชื้อ ครบ 2 เดือนนับจากวันตรวจพบ สามารถมารับPfizer รอบนี้ได้ สำหรับเด็กที่มีบัตรประชาชนต่างจังหวัด หรือเด็กที่ไม่มีบัตรประชาชน ต้องแจ้งความประสงค์ผ่านทาง โรงเรียนที่เรียนเท่านั้น

 

สมุทรสาคร เปิดให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี

 

 

5.โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 

 • โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เปิด วอล์ค อิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer เข็ม 1 สำหรับเด็ก 12 - 18 ปีบริบูรณ์ ที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ (ทุกอำเภอ) และ เข็ม 2 ผู้ที่นัดฉีดไฟเซอร์วันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 - 15.00 น. โดยสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน ตามจุดที่ได้จัดไว้ดังต่อไปนี้
 • เข็ม 1 รับบัตรคิวที่ โรงยิมรักษ์สุขภาพ 
 • เข็ม 2 เปิดบัตรที่ ห้องทำบัตร
 • ฉีดวัคซีนที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 9

เอกสารที่ต้องเตรียม 

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • บัตรนักเรียน / นักศึกษา (ถ้ามี)
 • ใบเซ็นยินยอมการฉีดวัคซีนจากผู้ปกครอง (คลิกดาวน์โหลดที่นี่ หน้า 4-6)หรือขอรับเอกสารได้ที่ เคาน์เตอร์ปฏิคม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 (กรุณามาติดต่อก่อนเวลา 15.00 น.)

 

บุรีรัมย์ เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

6.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  ประกาศให้นักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี ที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียน หรือศึกษาในโรงเรียนต่างจังหวัด รวมไปถึงนักเรียนที่ไม่ได้มาฉีดตามวันและเวลานัดเดิม ให้มารับวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ในวันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

 

จังหวัดพิษณุโลก เปิดให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี

 

  

 

 

ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี แบบลงทะเบียนแจ้งความประสงค์

 

7.โรงพยาบาลห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

 • โรงพยาบาลห้วยแถลง ประกาศว่า ผู้ที่มีอายุ 12-18 ปี เเละมีภูมิลำเนาในอำเภอห้วยเเถลง สามารถลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ ผ่านระบบ(คลิกที่นี่) โดยหลังจาก ลงทะเบียนเเล้วเสร็จ ให้ติดตามประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีนอีกครั้ง ขณะที่การฉีดวัคซีนจะมีขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 -15.00 น. ณ รพ.ห้วยแถลง

 

รพ.ห้วยแถลง เปิดให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์

 

8. เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา 

เทศบาลนครหาดใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ และ โรงพยาบาลหาดใหญ่ เปิดให้ประชาชนผู้มีอายุ 18ปีขึ้นไปลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ฟรี ในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป โดยผู้ที่ลงทะเบียนจะต้องไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 มาก่อน

 

สำหรับรายละเอียดเงื่อนไขคุณสมบัติพร้อมช่องทางลงทะเบียนมีดังนี้


1.ผู้ที่มีชื่ออยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ (ต.หาดใหญ่)
• ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์/ QR CODE หรือลิงค์ลงทะเบียน (คลิกที่นี่)
• เปิดลงทะเบียนเวลา 09.00 น.
• เอกสารแนบ : สำเนาบัตรประชาชน

 

หาดใหญ่เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์

2.ผู้ที่ทำงานหรืออาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่


• ลงทะเบียนแบบ Walk in ณ หอประชุมเทศบาลนครหาดใหญ่
วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป เวลา 09.00 - 16.30 น.


• ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เอกสารแนบ ดังนี้
- สำเนาทะเบียนบ้านเช่า โดยให้เจ้าของบ้านรับรองว่าอาศัยอยู่จริง + สำเนาบัตรประชาชน


• ผู้ที่ทำงานในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ เอกสารแนบ ดังนี้
- หนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือจดทะเบียนบริษัท + หนังสือรับรองการทำงาน + สำเนาบัตรประชาชน

 

ทั้งนี้การเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 ยังไม่ได้ระบุวันนัดหมายเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน โดยจะแจ้งวัน -เวลา เพื่อเข้ารับการฉีดภายหลัง

 

หาดใหญ่เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์