อัพเดทจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ฟรีมีจว.ไหนบ้าง เช็คด่วน!

25 ตุลาคม 2564

เช็คด่วน! จุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ฟรีทั่วไทย สำหรับเด็กอายุ 12 - 17 ปี และประชาชนทั่วไป ทั้งรูปแบบวอล์ค อิน และลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ จะมีจังหวัดไหนบ้าง ตรวจสอบที่นี่

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 "ฐานเศรษฐกิจ"รวบรวมจุดฉีดวัคซีนโควิด -19 ด้วยวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer สำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษาอายุตั้งแต่ 12 -18 ปี ทั้งที่เรียนในระบบและนอกระบบ รวมไปถึงผู้ที่ไม่ได้เข้ารับการฉีดตามวันและเวลานัดหมายเดิม โดยจะมีจังหวัดไหน รพ.อะไรให้บริการบ้าง สามารถตรวจสอบได้ที่นี่

 

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 

 • โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เปิด วอล์ค อิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer เข็ม 1 สำหรับเด็ก 12 - 18 ปีบริบูรณ์ ที่อยู่ในจังหวัดบุรีรัมย์ (ทุกอำเภอ) และ เข็ม 2 ผู้ที่นัดฉีดไฟเซอร์วันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00 - 15.00 น. โดยสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีน ตามจุดที่ได้จัดไว้ดังต่อไปนี้
 1. เข็ม 1 รับบัตรคิวที่ โรงยิมรักษ์สุขภาพ 
 2. เข็ม 2 เปิดบัตรที่ ห้องทำบัตร
 3. ฉีดวัคซีนที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 9

เอกสารที่ต้องเตรียม 

 1. บัตรประจำตัวประชาชน
 2. บัตรนักเรียน / นักศึกษา (ถ้ามี)
 3. ใบเซ็นยินยอมการฉีดวัคซีนจากผู้ปกครอง (คลิกดาวน์โหลดที่นี่ หน้า 4-6)หรือขอรับเอกสารได้ที่ เคาน์เตอร์ปฏิคม อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 (กรุณามาติดต่อก่อนเวลา 15.00 น.)

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ เปิด วอล์ค อิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer

โรงพยาบาลห้วยแถลง จ.นครราชสีมา

 • โรงพยาบาลห้วยแถลง ประกาศว่า ผู้ที่มีอายุ 12-18 ปี เเละมีภูมิลำเนาในอำเภอห้วยเเถลง สามารถลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์ ผ่านระบบ(คลิกที่นี่) โดยหลังจาก ลงทะเบียนเเล้วเสร็จ ให้ติดตามประกาศรายชื่อผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีนอีกครั้ง ขณะที่การฉีดวัคซีนจะมีขึ้นในวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 -15.00 น. ณ รพ.ห้วยแถลง

 

โรงพยาบาลห้วยแถลง ลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนไฟเซอร์
โรงพยาบาลโกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

 • โรงพยาบาลโกสุมพิสัย แจ้งว่า ขอเชิญผู้ปกครองนำบุตรหลานที่มีอายุ 12-18 ปีมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ อ. โกสุมพิสัย เข้ารับการฉีดวัคซีน ไฟเซ่อร์ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 8.00-12.00น. ณ รร.ศรีโกสุมวิทยาฯ โดยจะรับจำนวน 900 คนเท่านั้น 

 

โรงพยาบาลโกสุมพิสัย เปิดให้นร.เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์

โรงพยาบาลพระปกเกล้า จ.จันทบุรี

 • โรงพยาบาลพระปกเกล้า ประกาศเชิญชวนนักเรียนที่มีอายุตั้งแต่12 -17 ปีในเขตอำเภอเมืองจันทบุรี ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน สามารถเข้ามารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ในวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลาตั้งแต่ 08.00 - 15.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอัญมณีและเครื่องประดับจันทบุรี 


โรงพยาบาลพระปกเกล้า เปิดวอล์ค อิน ฉีดวัคซีนไฟเซอร์

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก  ประกาศให้นักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี ที่ไม่ได้อยู่ในระบบโรงเรียน หรือศึกษาในโรงเรียนต่างจังหวัด รวมไปถึงนักเรียนที่ไม่ได้มาฉีดตามวันและเวลานัดเดิม ให้มารับวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer ในวันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก เปิดให้นักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

 • โรงพยาบาลกระทุ่มแบน เปิดให้ เด็กไทยที่มีบัตรประชาชนสมุทรสาครอายุ 12-18ปี ที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนที่โรงเรียน และผู้ที่ฉีด Pfizer 1 ที่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 2 สามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้ในวันที่ 26-27 ต.ค. 64 เวลา  9.00-11.00 น. ณ วัดดอนไก่ดี (หรือจนกว่าวัคซีนจะหมด)
 • อนึ่ง เด็กที่เคยติดเชื้อ ครบ 2 เดือนนับจากวันตรวจพบ สามารถมารับPfizer รอบนี้ได้ สำหรับเด็กที่มีบัตรประชาชนต่างจังหวัด หรือเด็กที่ไม่มีบัตรประชาชน ต้องแจ้งความประสงค์ผ่านทาง โรงเรียนที่เรียนเท่านั้น

 

โรงพยาบาลกระทุ่มแบน เปิดให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์รอบเก็บตก

 

โรงพยาบาลพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 

 • โรงพยาบาลพระพรหม ประกาศให้เด็กอายุ 12 ปี - 17 ปี 11 เดือน 29 วัน ที่มีภูมิลำเนาในอำเภอพระพรหมสามารถติดต่อเข้ารับวัคซีนไฟเซอร์  โดยลงชื่อที่ รพ.สต. ใกล้บ้าน หรือกลุ่มงานปฐมภูมิ รพ.พระพรหม เพื่อระบุวันเข้ารับการฉีดวัคซีน 

 

โรงพยาบาลพระพรหม เปิดให้เด็กนักเรียนฉีดวัคซีนไฟเซอร์

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี จ.ปัตตานี

 • สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี ประกาศแจ้งสำหรับประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็ม 1 และเข็ม 2 เป็นซิโนแวค ก่อนเดือนสิงหาคม 2564 สามารถเข้ารับวัคซีนกระตุ้นเข็ม 3 ไฟเซอร์ Pfizer ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ( วันที่ 25 ตุลาคม 2564) โดยสามารถเข้ารับวัคซีนได้ที่หน่วยฉีดวัคซีนเดิมที่เคยเข้ารับเข็ม 1 และเข็ม 2 

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เปิดให้ฉีดวัคซีนเข็ม 3ไฟเซอร์