ด่วน! นนทบุรี แจ้งปรับวันฉีดวัคซีนโควิดแรงงานต่างด้าวเหลือเพียง 29-30 ต.ค.

25 ต.ค. 2564 | 20:03 น.

"นนท์ ASEAN " แจ้งปรับวันฉีดวัคซีนโควิด (Sinovac+AsteaZeneca) สัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา อายุ 18 ปีขึ้น เหลือเพียงวันที่ 29,30 ต.ค. เท่านั้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ประกาศแจ้งว่า "นนท์ ASEAN " ปรับวันฉีดวัคซีนโควิดเหลือเพียงวันที่ 29,30 ต.ค. 64  

  • ผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวันที่ 1 , 2 ,3 พฤศจิกายน  ปรับเป็นฉีดวันที่ 29 ตุลาคม รอบ 10:00 - 10:59 น.

กลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีนโควิด

  • สำหรับสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้น (เฉพาะผู้ที่ทำงานในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น) ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด
  • วัคซีนที่ฉีดเข็ม 1 ซิโนแวค ( Sinovac) เข็ม 2 แอสตร้าเซเนก้า ( AsteaZeneca)  
     

การลงทะเบียนฉีดวัคซีน

สถานที่ฉีด

  • อาคารโดม ตลาดบางใหญ่ วันที่ 29,30 ต.ค. 64 วันละ 4,500 คน

หมายเหตุ :

  • เป็นการลงทะเบียนแบบเลือกวันนัด และสนามฉีดแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดแล้ว (ไม่มีการแจ้ง SMS) ดังนั้นเมื่อลงทะเบียนสำเร็จในใบนัดจะแสดงวันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

ด่วน! นนทบุรี แจ้งปรับวันฉีดวัคซีนโควิดแรงงานต่างด้าวเหลือเพียง 29-30 ต.ค.