"ประกันรายได้ข้าว"เช็คเงื่อนไข ผู้มีสิทธิได้รับเงินที่นี่

25 ต.ค. 2564 เวลา 10:53 น. 33.1k

เกษตรกรเฮ!รัฐฯไฟเขียว "ประกันรายได้ข้าว" ตรวจสอบเงื่อนไขผู้มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือ พร้อมเช็คหลักเกณฑ์การชดเชยส่วนต่างได้ที่นี่

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ไฟเขียวอนุมัติโครงการประกันรายได้เกษตรกรและมาตรการคู่ขนานรักษาเสถียรภาพราคา พืช 3 ชนิด ได้แก่ ข้าว มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี 2564/65 วงเงินรวม  2.7 หมื่นล้านบาท ตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ โดยจะดูแลเกษตรกรครอบคลุมกว่า 5.66 ล้านครัวเรือน

 

วันนี้"ฐานเศรษฐกิจ"รวบรวมรายเงื่อนไขข้อมูล โดยเฉพาะการประกันรายได้ข้าวหรือ ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 

 • วงเงิน 13,604 ล้านบาท 
 • ดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวครอบคลุมกว่า 4.68 ล้านคน
 • โดยประกันรายได้ให้เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65  (รอบที่ 1) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม  2564  ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 

 
 

สำหรับการชดเชยส่วนต่างนั้น หลักเกณฑ์เหมือนกับปี 2563/64 โดยชดเชยเป็นจำนวนตันใน 5 ชนิดข้าว ณ ราคาความชื้นไม่เกินร้อยละ 15 ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ (ข้าวเจ้า ครัวเรือนละ 50 ไร่) แปลงละ 1 ครั้ง ดังนี้ 

 

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 15,000 บาท/ตัน 
 • ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน

 

 

 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ราคา 14,000 บาท/ตัน 
 • ครัวเรือนละไม่เกิน 16ตัน 

 

 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 10,000 บาท/ตัน 
 • ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน 

 

 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 11,000 บาท/ตัน
 • ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน  

 

 • ข้าวเปลือกเหนียว ราคา 12,000 บาท/ตัน 
 • ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

ส่วนมาตรการคู่ขนาน มีด้วยกัน 3 โครงการ คือ 

1.โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65 วงเงินรวม 26,255 ล้านบาท แบ่งเป็น

 • สินเชื่อ 20,401 ล้านบาท 
 • วงเงินจ่ายขาด 5,853 ล้านบาท

 

2.โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2564/65 วงเงินรวม 15,562 ล้านบาท แบ่งเป็น 

 • วงเงินสินเชื่อ 15,000 ล้านบาท 
 • วงเงินจ่ายขาด 562 ล้านบาท 

 

3.โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2564/65 

 • วงเงินจ่ายขาด 540 ล้านบาท

 

นอกจากนี้ ครม.ยังมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปีการผลิต 2564/65 ตามมติ นบข. เมื่อ 23สิงหาคม 2564 ด้วย

 

ทั้งนี้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน (เฉพาะที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเท่านั้น ซึ่งการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมีหลายหน่วยงานรับผิดชอบ ขึ้นอยู่กับบทบาทและภารกิจของแต่ละหน่วยงาน ) โดยสามารถคลิกที่นี่ 

 

หรือสามารถตรวจสอบผลการรับการสนับสนุนตามโครงการรัฐ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดยคลิกที่นี่  

แท็กที่เกี่ยวข้อง