อัพเดทประกันรายได้ข้าว2564/65 สรุปราคา เงื่อนไข วิธีเช็คสิทธิ จบที่นี่

26 ต.ค. 2564 | 08:00 น.

อัพเดท ประกันรายได้ข้าว2564/65 ครม.อนุมัติงบ 8.9 หมื่นล้าน ช่วยเหลือชาวนา 4.69 ล้านครัวเรือน สรุปราคา เงื่อนไข พร้อมวิธีเช็คสิทธิง่ายๆ ด้วยเลขบัตรประชาชน ครบจบที่นี่

อัพเดท โครงการประกันรายได้ข้าว ปี 3 หรือ โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 ล่าสุดที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)วันที่ 25 ตุลาคม 2564 อนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยเหลือชาวนา เกษตรกรผู้ปลูกข้าว รอบที่ 1 วงเงิน 13,604 ล้านบาท ดูแลเกษตรกรจำนวน 4.68 ล้านคน และมาตรการคู่ขนาน 3 โครงการ 

ราคาประกันรายได้ข้าว2564/65

 • ข้าวเปลือกหอมมะลิ ราคา 15,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 14 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่  ราคา 14,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16ตัน
 • ข้าวเปลือกเจ้า ราคา 10,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 30 ตัน
 • ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ราคา 11,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 25 ตัน  
 • ข้าวเปลือกเหนียว  ราคา 12,000 บาท/ตัน ครัวเรือนละไม่เกิน 16 ตัน

อัพเดทประกันรายได้ข้าว2564/65 สรุปราคา เงื่อนไข วิธีเช็คสิทธิ จบที่นี่

 

 

 

เงื่อนไข ประกันรายได้ข้าว ปี 3

 • ราคาความชื้นไม่เกิน 15%
 • ไม่เกินครัวเรือนละ 40 ไร่ ยกเว้น ข้าวเจ้า ไม่เกิน 50 ไร่ 
 • เกษตรกรขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65  (รอบที่ 1) กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ปลูกข้าวระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 ตุลาคม  2564  ยกเว้นภาคใต้ ระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน 2564 - 28 กุมภาพันธ์ 2565
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ  "ธ.ก.ส." จ่ายเงินส่วนต่างเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ภายใน 3 วันทำการ

มาตรการคู่ขนานประกันรายได้ข้าวปี 2564/65

 • โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปี ปีการผลิต 2564/65 วงเงินรวม 26,255 ล้านบาท 
 • โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ปีการผลิต 2564/65 วงเงินรวม 15,562 ล้านบาท 
 • โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปีการผลิต 2564/65

 

วิธีเช็คการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว หรือชาวนา

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ www.farmer.doae.go.th
 • กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก
 • กดค้นหา
 • ระบบจะแจ้งว่าท่านได้ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้วหรือไม่

อัพเดทประกันรายได้ข้าว2564/65 สรุปราคา เงื่อนไข วิธีเช็คสิทธิ จบที่นี่