วิจารณ์สนั่น! "พะเยา"สั่งแบงก์ให้บริการเฉพาะคนฉีดวัคซีนโควิด

23 ต.ค. 2564 เวลา 9:01 น. 7.0k

วิจารณ์สนั่น! จังหวัดพะเยา แจ้งธนาคารทุกแห่งในจังหวัด ให้บริการเฉพาะประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เท่านั้น

จังหวัดพะเยามีหนังสือด่วนที่สุด ลงนามโดย นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา แจ้งถึงประธานชมรมธนาคารจังหวัดพะเยา เพื่อขอให้ธนาคารทุกแห่งในจังหวัดพะเยา ให้บริการเฉพาะประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เท่านั้น

 

 

โดยระบุว่า ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้ทุกคนในประเทศไทยใด้รับวัคนเพื่อป้องกันโควิด-19 ตามครามสมัครใจครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากร ตามมติคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่2 /2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดได้กำหนดให้การบริหารจัดการการให้บริการวัคชีนปัองกันโรคโควิด-19 ของแต่ละพื้นที่อยู่ภายใต้การดำเนินงานของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และนายกรัฐมนตรีมีนโยบายเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1พฤศจิกายน 2564 ซึ่งจังหวัดพะเยา ได้ฉีดวัคซีนปัองกันโรคโควิด-19 ได้จำนวน 201,274 คน คิดเป็นร้อยละ 42.98 ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564

 

ในการนี้ จังหวัดพะเยา จึงขอความร่วมมือท่านให้บริการเพาะประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคโควิด 19มาแล้วอย่างน้อย 1เข็ม โดยต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคชืน หรือเอกสารรับรองในแอปพลิเคชั่นหมอพร้อมหรือสติ๊กเกอร์สัญลักษณ์ยืนยันการได้รับวัคซีนไว้บริเวณหลังบัตรประจำตัวประชาชน

 

วิจารณ์สนั่น! "พะเยา"สั่งแบงก์ให้บริการเฉพาะคนฉีดวัคซีนโควิด

 

ล่าสุดภายหลังมีการเผยแพร่เอกสารออกไปตามสื่อออนไลน์ ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง ส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าว

 

นายประพันธ์ ค้าไป ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า ไม่เห็นด้วยเพราะเป็นการลิดรอนสิทธิของประชาชนที่เลือกได้ หากวัคซีนดีและมีคุณภาพประชาชนก็จะไปฉีดเอง เพราะการฉีดหรือไม่ฉีดก็มีโอกาสติดโควิดได้เช่นเดียวกัน

ถ้าเป็นของดีจริงและชาวบ้านเชื่อมั่นใครบ้างจะไม่อยากฉีด ไม่ต้องประกาศเชิญชวน และบังคับ เขาก็จะไปกันเอง แต่นี่มาบังคับแบบนี้ ถ้าแน่จริงให้ชาวบ้านตาสีตาสาฉีดไฟเซอร์ แล้วข้าราชการระดับสูง นักการเมืองฉีดซิโนแวคไหม 

 

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวได้โทร.สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาเพื่อสอบถามถึงกรณีดังกล่าว เบื้องต้นได้รับแจ้งว่าหนังสือดังกล่าวเป็นของจริง เพื่อต้องการให้ประชาชนมาฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้มากๆ เพื่อลดความเสี่ยงความรุนเรงหากติดเชื้อโควิดขึ้นมา

แท็กที่เกี่ยวข้อง