โควิดวันนี้ พบติดเชื้อรายใหม่เกิน 100 ราย 35 จังหวัด "พะเยา" 0 ราย

23 ก.ย. 2564 เวลา 6:30 น. 123

ข่าวโควิดวันนี้ พบติดเชื้อรายใหม่ 13,256 ราย อันดับหนึ่ง กทม. 2,456 ราย พบมี 35 จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เกิน 100 ราย มี 10 จังหวัดสีเขียวพบผู้ติดเชื้อรายใหม่น้อยกว่า 10 ราย ขณะที่จังหวัดพะเยาเป็นจังหวัดสีขาวเพียงหนึ่งเดียวที่ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่

ข่าวโควิดวันนี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในประเทศวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 13,256 ราย ประกอบด้วย

  • ผู้ติดเชื้อในประเทศจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 10,620 ราย
  • จากการค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน 2,143 ราย 
  • จากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 478 ราย
  • ผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 15 ราย
  • เสียชีวิตเพิ่ม 131 ราย

โควิดวันนี้ พบติดเชื้อรายใหม่เกิน 100 ราย 35 จังหวัด "พะเยา" 0 ราย

สำหรับจำนวนผู้ป่วยยืนยันสะสมในประเทศตั้งแต่ต้นปี 63 จนถึงล่าสุดอยู่ที่ 1,523,613 ราย รักษาตัวอยู่ 128,367 ราย ส่วนผู้ป่วยรักษาหายแล้ว 1,380,362 ราย เพิ่มขึ้น 13,829 ราย ยอดเสียชีวิตสะสม(ตั้งแต่ปี 63) 15,790 ราย

พบติดเชื้อรายใหม่เกิน 100 ราย 35 จังหวัด

โควิดวันนี้ พบติดเชื้อรายใหม่เกิน 100 ราย 35 จังหวัด "พะเยา" 0 ราย

จากแผนที่แสดงจังหวัดการพบผู้ติดเชื้อรายวัน วันที่ 23 ก.ย.64 พบมี 76 จังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ แยกเป็น มีผู้ติดเชื้อมากกว่า 100 ราย 35 จังหวัด  มีผู้ติดเชื้อ 51-100 ราย 9 จังหวัด มีผู้ติดเชื้อ 11-50 ราย 22 จังหวัด มีผู้ติดเชื้อ 1-10 ราย มี  10 จังหวัด และมี 1 จังหวัด มีผู้ติดเชื้อ 0 ราย คือ จังหวัดพะเยา

โควิดวันนี้ พบติดเชื้อรายใหม่เกิน 100 ราย 35 จังหวัด "พะเยา" 0 ราย โควิดวันนี้ พบติดเชื้อรายใหม่เกิน 100 ราย 35 จังหวัด "พะเยา" 0 ราย โควิดวันนี้ พบติดเชื้อรายใหม่เกิน 100 ราย 35 จังหวัด "พะเยา" 0 ราย โควิดวันนี้ พบติดเชื้อรายใหม่เกิน 100 ราย 35 จังหวัด "พะเยา" 0 ราย

10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด

1.กรุงเทพมหานคร 2,456 ราย สะสม(1 เม.ย.-23 ก.ย.64) 353,734 ราย

2.สมุทรปราการ 991 ราย สะสม(1 เม.ย.-23 ก.ย.64) 104,472 ราย

3.ชลบุรี 743 ราย สะสม(1 เม.ย.-23 ก.ย.64) 82,143 ราย

4.ยะลา 663 ราย สะสม(1 เม.ย.-23 ก.ย.64) 19,144 ราย

5.ระยอง 549 ราย สะสม(1 เม.ย.-23 ก.ย.64) 28,278 ราย

6.นครศรีธรรมราช 417 ราย สะสม(1 เม.ย.-23 ก.ย.64) 13,097 ราย

7.นราธิวาส 403 ราย สะสม(1 เม.ย.-23 ก.ย.64) 20,859 ราย

8.สงขลา 388 ราย สะสม(1 เม.ย.-23 ก.ย.64) 26,708 ราย

9.สมุทรสาคร 350 ราย สะสม(1 เม.ย.-23 ก.ย.64) 86,695 ราย

10.ราชบุรี 323 ราย สะสม(1 เม.ย.-23 ก.ย.64) 27,725 ราย

 

โควิดวันนี้ พบติดเชื้อรายใหม่เกิน 100 ราย 35 จังหวัด "พะเยา" 0 ราย

ที่มา : ศูนย์ข้อมูล COVID-19

แท็กที่เกี่ยวข้อง