svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

โควิดชลบุรีวันนี้ มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 373 ราย เสียชีวิต 3 ราย

23 ตุลาคม 2564

โควิดชลบุรีวันนี้ 23 ต.ค. มีผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ 373 ราย บุคลากรทางแพทย์ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย จับตาคลัสเตอร์สถานประกอบการต่อเนื่อง มีผู้เสียชีวิต 3 ราย ไม่มีประวัติการฉีดวัคซีนและมีโรคประจำตัว

23 ตุลาคม 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์โควิด-19 ระลอก 3 วันนี้ มีรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 373 ราย เสียชีวิต 3 ราย สำหรับรายละเอียดของผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ มีดังนี้

1.สถานประกอบการและมีที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง เข้ามารักษาในจังหวัดชลบุรี 16 ราย สะสม 4,222 ราย และจังหวัดอื่นๆรวมสะสม 1,717 ราย

2.คลัสเตอร์ บริษัท ไอเจทีที (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอเมืองชลบุรี 6 ราย สะสม 18 ราย

3.คลัสเตอร์ บริษัท แวนด้าแพค จำกัด อำเภอเมืองชลบุรี 4 ราย สะสม 256 ราย

4.คลัสเตอร์ บริษัท ดอลฟิน เน็ตเวิร์ค ซัพพลาย จำกัด อำเภอศรีราชา 4 ราย สะสม 4 ราย

5.อาชีพเสี่ยงพบปะผู้คนจำนวนมาก 14 ราย

6.บุคลากรทางการแพทย์ 2 ราย

7.ให้ประวัติเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต่างจังหวัด (จังหวัดขอนแก่น) 1 ราย

ขณะที่มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้า ประกอบด้วย ในครอบครัว 147 ราย จากสถานที่ทำงาน 70 ราย และบุคคลใกล้ชิด 4 ราย อยู่ระหว่างสอบสวนโรคซึ่งมีความเสี่ยงจากการมีประวัติสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้า 18 ราย และอีก 87 รายอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค

ส่วนผู้เสียชีวิตรายใหม่ทั้ง 3 รายของวันนี้ เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวของผู้ป่วยยืนยันรายก่อนหน้า มีปัจจัยเสี่ยงร่วมที่ทำให้ความรุนแรงของโรคที่นำไปสู่การเสียชีวิต คือ การมีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคเอดส์ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคเก๊าท์

และมีสองรายไม่พบประวัติการรับวัคซีน ดังนั้น การฉีดวัคซีนจะช่วยป้องกันไม่ให้ป่วยหนัก ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 เนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้มีอัตราป่วยหนักหรือเสียชีวิตจากโรคโควิด 19 มากกว่ากลุ่มอื่น

ทั้งนี้ การระบาดของโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน เริ่มจากแหล่งสถานบันเทิง สู่ครอบครัว มาสู่เพื่อนร่วมงาน มาสู่ชุมชนที่พักอาศัยพนักงาน แรงงาน ซึ่งมีปัจจัยเสี่ยงมาจากการทานข้าวร่วมกัน หรือมีกิจกรรมใกล้ชิด สังสรรค์แม้จะเป็นเพียงกลุ่มเล็ก 2-3 คนในเพื่อนสนิท

ทำให้เกิดการระบาดเป็นกลุ่มก้อน (Cluster) ในที่มีผู้คนรวมตัวกัน ทั้งในในสถานประกอบการ ตลาด แคมป์คนงานก่อสร้าง และชุมชนที่พักอาศัย ค่ายทหาร

ส่วนปัจจัยความเร็วในการแพร่ระบาดของโควิด-19 ขึ้นกับการเคลื่อนที่นอกบ้านของประชาชน ความใกล้ชิดกัน รวมทั้งระยะเวลาในการใกล้ขิดกัน นอกเหนือจากการไม่เคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล หากไม่ล้างมือก่อนจับหน้า เชื้อเข้าทางจมูก ปากตา ทำให้มีการติดเชื้อและแพร่ระบาดได้

ในสภาวะการณ์ที่โควิด-19 มีการระบาดในวงกว้าง จนอาจกลายเป็นโรคประจำถิ่น เชื้อไม่ได้หมดสิ่นไป ทำให้มีโอกาสในการติดเชื้อได้ แต่ต้องไม่ให้เกิดการระบาดจนระบบสาธารณสุขรองไม่ไหว และต้องไม่เสียชีวิต

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัดชลบุรีภายใต้มาตรการ "ค้นให้มาก กักให้ดี ชีวิตวิถีใหม่ ร่วมใจฉีดวัคซีน" 

1.ค้นให้มาก สถานที่ให้บริการประชาชน แหล่งชุมนุมชน ต้องมีการคัดกรองด้วย ATK สม่ำเสมอ ประชาชนที่มีอาการหรือสงสัยสัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ให้มีการตรวจ ATK คัดกรอง

2.กักให้ดี ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อให้กักตัวให้ดี ผู้ติดเชื้อต้องแยกกัก ไม่ให้แพร่เชื้อสู่ผู้อื่น

3.ชีวิตวิถีใหม่ ทุกคนต้องเคร่งครัดในสุขอนามัยส่วนบุคคล อยู่ห่างกัน หมั่นล้างมือ แมสก์ต้องใส่ เขื้อเข้าทาง จมูก ปาก ตา ต้องไม่จับหน้า โดยไม่ล้างมือ ทุกคนต้องสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยในสถานการณ์ที่โควิด-19 ยังคงต้องหลงเหลือ ( smart living with covid-19 )และอาจกลายเเป็นเชื้อประจำถิ่น สถานที่ให้บริการประชาชน ต้องมีมาตรการควบคุมปัองกัน ( covid-19 free setting)

4.ร่วมใจฉีดวัคซีน วัคซีนลดความรุนแรงของโควิด-19 ได้ 100% แต่ผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว ยังคงสามารถติดเชื้อโควิด-19 ได้ ยังคงต้องมีสุขอนามมัยส่วนบุคคล ขอความร่วมมือทุกท่านในการฉีดวัคซีน เพื่อลดความเร็วในการระบาด และลดความรุนแรงของโควิด-19 โดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประตำตัว ขณะนี้ยังคงมีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัว และเป็นผู้ที่ไม่ฉีดวัคซีน

โควิดชลบุรีวันนี้ มีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 373 ราย เสียชีวิต 3 ราย

ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สสจ.ชลบุรี