ไทยฉีดวัคซีนโควิดทะลุ 69 ล้านโดส เข็ม 1 สะสม 39.35 ล้านราย 54.6% ของประชากร

22 ตุลาคม 2564

ประเทศไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 สะสม 69.21 ล้านโดส เพิ่มขึ้น 7.14 แสนโดส ฉีดเข็ม 1 สะสม 39.35 ล้านราย คิดเป็น 54.6% ของประชากร

นับจากไทยเริ่มฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ตั้งแต่ 28 กุมภาพันธ์ 2564   จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. - 21 ต.ค. 2564) รวม 69,217,162 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 21 ตุลาคม 2564  ยอดฉีดทั่วประเทศ 714,104 โดส

  • เข็มที่ 1 : 318,428 ราย
  • เข็มที่ 2 : 368,380 ราย
  • เข็มที่ 3 : 27,296 ราย

ไทยฉีดวัคซีนโควิดทะลุ 69 ล้านโดส เข็ม 1 สะสม 39.35 ล้านราย 54.6% ของประชากร

  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 39,358,277 ราย (คิดเป็น 54.6% ของประชากร)
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 27,774,180 ราย (คิดเป็น 38.6% ของประชากร)
  • จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 2,084,705 ราย (คิดเป็น 2.9% ของประชากร)