นนทบุรี จัดฉีดวัคซีนโควิดสำหรับชาวพม่า ลาว กัมพูชา อายุ 18 ปีขึ้นไป

22 ตุลาคม 2564

"นนท์ ASEAN" จัดฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 1 สำหรับสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้น เฉพาะผู้ที่ทำงานในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น เปิดลงทะเบียนวันนี้ ถึง26 ต.ค. 64

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี  ประกาศว่า "นนท์ ASEAN จัดฉีดวัคซีนโควิดเข็มที่ 1 สำหรับสัญชาติพม่า ลาว กัมพูชา ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้น (เฉพาะผู้ที่ทำงานในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น) โดยวัคซีนเข็ม 1 จะเป็นซิโนแวค ( Sinovac ) และเข็ม 2 เป็นแอสตร้าเซเนก้า (AsteaZeneca )

ลงทะเบียน :

เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึง 26 ต.ค. 64 ก่อนเวลา 17:00 น. ที่ https://ssjnonthaburi.moph.go.th/nontasean

สถานที่ฉีดวัคซีน :

อาคารโดม ตลาดบางใหญ่ 
 

วันที่เข้ารับฉีดวัคซีน : 

  • 29 ตุลาคม 2564 จำนวน  4500  คน
  • 30 ตุลาคม 2564 จำนวน  4500  คน
  • 1 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 4500 คน
  • 2 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 4500 คน
  • 3 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 4500 คน

 

หมายเหตุ :  ถือเป็นการลงทะเบียนแบบเลือกวันนัด และสนามฉีดแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดแล้ว (ไม่มีการแจ้ง SMS) ดังนั้นเมื่อลงทะเบียนสำเร็จในใบนัดจะแสดงวันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

นนทบุรี จัดฉีดวัคซีนโควิดสำหรับชาวพม่า ลาว กัมพูชา อายุ 18 ปีขึ้นไป