เปิดตัวเลขฉีดวัคซีนโควิด "ผู้สูงอายุ" ครอบคลุมมากน้อยแค่ไหน

21 ต.ค. 2564 เวลา 22:59 น. 186

คนไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 67 ล้านโดส ศบค.ตั้งเป้าหมายว่าภายในเดือนต.ค.นี้ จะฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมอย่างน้อย 80% ในกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และหญิงมีครรภ์  ไปดูกันว่ากลุ่มผู้สูงอายุฉีดวัคซีนครอบคลุมแล้วแค่ไหน

จากรายงานของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. ผลการฉีดวัคซีนโควิด 19 ในประเทศไทย ตัวเลขสะสม (  28 ก.พ. 64 - 19 ต.ค 64 ) มีจำนวนทั้งสิ้น 67,587,102 โดส จำแนกเป็น

  • เข็ม 1 จำนวน  38,611,193 ราย  คิดเป็น 53.6% ของประชากร
  • เข็ม 2 จำนวน  26,959,785 ราย  คิดเป็น 37.4% ของประชากร
  • เข็ม 3 จำนวน  2,016,124 ราย คิดเป็น 2.8% ของประชากร 

เปิดตัวเลขฉีดวัคซีนโควิด "ผู้สูงอายุ" ครอบคลุมมากน้อยแค่ไหน

 

ยอดฉีดวัคซีนโควิดสะสมดังกล่าว แยกตามกลุ่มเป้าหมายเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 7,326,942 โดส  จำแนกเป็น

  • เข็ม 1 จำนวน 6,734,687 ราย  คิดเป็น 61.8% ของจำนวนเป้าหมาย 
  • เข็ม 2 จำนวน 5,442.818 ราย คิดเป็น 49.9% ของจำนวนเป้าหมาย
  • เข็ม 3  จำนวน 47,437 ราย  คิดเป็น 0.4% ของจำนวนเป้าหมาย

ส่วนผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 1 จำนวน 4,159,300 ราย เป็นสัดส่วนความครอบคลุม  65.5% ของกลุ่มเป้าหมาย  ขณะที่กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ฉีดวัคซีนเข็ม 1 จำนวน 75,043 ราย ครอบคลุมเพียง 15%

อย่างไรก็ดี ศบค.ตั้งเป้าหมายว่าภายในเดือนตุลาคม 2564 จะฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้ครอบคลุมอย่างน้อย 80% ในกลุ่มผู้สูงอายุ  ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค และหญิงมีครรภ์  

 

ข้อมูลล่าสุด จังหวัดที่ฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้สูงอายุครอบคลุมมากกว่า 70%  ได้แก่ จังหวัดกรุงเทพ ปทุมธานี สมุทรสาคร ชลบุรี พังงา ภูเก็ต ระนอง สุราษฏร์ธานี ตรัง กระบี่

เปิดตัวเลขฉีดวัคซีนโควิด "ผู้สูงอายุ" ครอบคลุมมากน้อยแค่ไหน

แท็กที่เกี่ยวข้อง