อัพเดทคิวฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2 "ไทยร่วมใจ"เช็คที่นี่!

22 ต.ค. 2564 | 05:42 น.

โครงการไทยร่วมใจ กรุงเทพฯปลอดภัย ขยับคิวฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca เร็วขึ้น ตรวจสอบวันนัดหมายใหม่ด่วน!

วันนี้(22ตุลาคม2564) โครงการไทยร่วมใจ กรุงเทพปลอดภัย  ได้ประกาศคิวฉีดวัคซีนโควิด เข็ม 2 แอสตร้าเซนเนก้า AstraZeneca สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มแรกไปเมื่อเดือนสิงหาคม2564 ซึ่งคิวนัดหมายรอบใหม่นี้ได้มีการขยับวันให้เร็วขึ้น  โดยรายละเอียดวันนัดหมายใหม่มีดังต่อไปนี้

  • ฉีดเข็มที่1 วันที่ 7 ,8 สิงหาคม 64 รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 31 ตุลาคม 64

 

  • ฉีดเข็มที่1 วันที่ 9 สิงหาคม 64 รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่  1 พฤศจิกายน 64

 

  • ฉีดเข็มที่1 วันที่ 10 สิงหาคม 64 รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 2 พฤศจิกายน 64

 

  • ฉีดเข็มที่1 วันที่ 11 สิงหาคม 64 รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 3 พฤศจิกายน 64

 

  • ฉีดเข็มที่1 วันที่ 12สิงหาคม 64 รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 4 พฤศจิกายน 64

 

  • ฉีดเข็มที่1 วันที่ 13สิงหาคม 64 รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 5 พฤศจิกายน 64

 

  • ฉีดเข็มที่1 วันที่ 14 สิงหาคม 64 รับวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 6 พฤศจิกายน 64

 

อัพเดทคิวฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2 "ไทยร่วมใจ"เช็คที่นี่!

โปรดมารับวัคซีนตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้นัดหมายเท่านั้นสามารถตรวจสอบได้ที่ พพพ.ไทยร่วมใจ.com หรือแอป เป๋าตัง