เช็ค 7 ขั้นตอนขอรับวัคซีนพาสปอร์ต ผ่านหมอพร้อม

21 ต.ค. 2564 เวลา 6:17 น. 8.0k

เปิดจองขอรับ "วัคซีนพาสปอร์ต" ผ่านหมอพร้อม เช็ค 7 ขั้นตอนขอรับวัคซีนพาสปอร์ต เอกสารที่ต้องใช้ ขอรับได้ที่ไหนบ้าง

“วัคซีนพาสสปอร์ต” หลังจากที่สถาบันบำราศนราดูร เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการจองคิวและลดระยะเวลารอคอยให้แก่ประชาชนลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรอง หรือ "วัคซีนพาสปอร์ต"

เพื่อใช้สำหรับการเดินทางระหว่างประเทศของผู้ที่รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน ผ่าน แอพฯ “หมอพร้อม” โดยเริ่มตั้งแต่วันนี้ 18 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา เพื่อขอรับวัคซีนพาสปอร์ต ได้ที่หน่วยงานที่ กรมควบคุมโรค กำหนด 100 แห่งทั่วประเทศ

เช็ค 7 ขั้นตอนขอรับวัคซีนพาสปอร์ต ผ่านหมอพร้อม

เช็ค 7 ขั้นตอนขอรับวัคซีนพาสปอร์ต ผ่านหมอพร้อม

1. เข้าแอพพลิเคชั่น "หมอพร้อม"

2. กดเมนู "International Certificate"

3. กดเมนู "ขอหนังสือรับรองฯ"

4. กรอกข้อมูล และดาวน์โหลดเอกสารให้ถูกต้อง

5.เลือกรูปแบบการขอรับหนังสือการรับรองฯ

  • มารับด้วยตัวเอง
  • จัดส่งตามที่อยู่
  • อีเมลล์

6.เลือกช่องทางการชำระเงิน

  • ชำระเงินสดในวันที่มารับหนังสือรับรองฯ
  • ชำระเงินล่วงหน้าผ่านระบบอิเล็คทรอนิกส์

7.ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วกดยืนยันขอออกหนังสือรับรองฯ (Confirm)

เช็ค 7 ขั้นตอนขอรับวัคซีนพาสปอร์ต ผ่านหมอพร้อม

ขอรับได้ที่ไหนบ้าง

1. กทม. ปริมณฑล ขอรับได้ 4 หน่วยงาน

สำหรับ ในพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑล สามารถขอวัคซีนพาสปอร์ตได้ที่ 4 หน่วยงานในสังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้แก่

-สถาบันบำราศนราดูร จังหวัดนนทบุรี โทร 0 2590 3422, 0 2590 3427 และ 0 2590 3430 (ในวันราชการ 8.30-16.00 น.)

-สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรุงเทพฯ โทร 0 2521 1668 

-ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ อีเมล [email protected]

-กองโรคติดต่อทั่วไป อาคาร 5 ชั้น 6 กรมควบคุมโรค จังหวัดนนทบุรี โทร 0 2590 3232, 0 2590 3234 ถึง 35 หรืออีเมล [email protected] สอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

2. ระดับเขต : สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดสระบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสงขลา

3. ระดับจังหวัด : 92 แห่ง

นอกจากนี้ อาจขยายไปยังโรงพยาบาลภาครัฐในสังกัดมหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร สภากาชาดไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มเติมในอนาคต

เอกสารที่ต้องใช้

1. หนังสือเดินทาง (Passport)

2.บัตรประชาชน

3.เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน โดยสามารถมารับหนังสือรับรองฯ ตามที่ได้นัดหมายไว้

ที่มา : กรมควบคุมโรค 

แท็กที่เกี่ยวข้อง