นนทบุรี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนกลุ่มที่เคยได้รับเชื้อโควิด วันนี้-24 ต.ค.

21 ต.ค. 2564 เวลา 1:02 น. 545

"นนท์ refresh"จัดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับผู้มีประวัติติดเชื้อโควิด เปิดลงทะเบียนยืนยันนัดฉีด วันนี้ถึง 24 ต.ค. 64 รับวัคซีน 25 - 26 ต.ค. 64 วันละ 500 คน

21ต.ค.64 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ประกาศว่า "นนท์ refresh" จัดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นสำหรับผู้มีประวัติติดเชื้อโควิด

เงื่อนไขดังนี้

1. เฉพาะผู้ที่พักอาศัย หรือ มีทะเบียนบ้านในจังหวัดนนทบุรี เท่านั้น

2. มีประวัติเคยติดเชื้อโควิด รักษาหายแล้ว และมีประวัติการรับวัคซีน ตามข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้

  •    กรณีไม่เคยรับวัคซีนใดๆ มาก่อน ...ต้องรักษาหายมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือ 4 สัปดาห์ นับถึงวันลงทะเบียน เพื่อรับวัคซีน AstraZeneca 1 เข็ม เป็นเข็มที่ 2
  •    กรณีเคยรับวัคซีนใดๆ มาแล้ว 1 เข็ม แต่ยังไม่ได้ฉีดเข็ม 2 แล้วติดเชื้อ...ต้องรักษาหายมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 90 วัน หรือ 12 สัปดาห์ นับถึงวันลงทะเบียน เพื่อรับวัคซีน AstraZeneca 1 เข็ม เป็นเข็มกระตุ้น (Booster)

หมายเหตุ : ผู้ที่รับวัคซีนครบ 2 เข็ม แล้วติดเชื้อโควิด เท่ากับได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น จึงยังไม่ต้องรับวัคซีนใดๆ เพิ่มเติมขณะนี้

สถานที่ฉีดวัคซีน
 

  • ศูนย์ฉีดภาคสนามศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) วันที่ 25 - 26 ต.ค. 64 วันละ 500 คน

โดยเปิดให้เข้าระบบเพื่อยืนยันนัดตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 24 ต.ค. 64 ก่อนเวลา 17:00 น.  https://ssjnonthaburi.moph.go.th/nontrefresh/

หมายเหตุ : เป็นการยืนยันนัด แบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing

นนทบุรี เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีนกลุ่มที่เคยได้รับเชื้อโควิด วันนี้-24 ต.ค.

แท็กที่เกี่ยวข้อง