ดูชัด ๆ วันหยุดราชการเดือนตุลาคม 2564 มีวันหยุดพิเศษกี่วัน

21 ต.ค. 2564 เวลา 3:30 น. 5.8k

อัพเดต วันหยุดเดือนตุลาคม 2564 มีวันหยุดพิเศษ วันปิยมหาราชและวันหยุดชดเชย คนไทยได้ยาวต่อเนื่อง 3 วัน ยกเว้นจังหวัดภาคกลางได้บวกเพิ่มวันออกพรรษาอีก 1 วัน เช็คได้เลย

ส่งท้ายปลายเดือนตุลาคมนี้ มีวันหยุดยาวให้คนไทยได้พักผ่อนชาร์ตแบตกันหลายวัน ซึ่งตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการประจำปี ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ได้กำหนดให้วันที่ 21 – 23 ตุลาคม เป็นวันหยุดราชการ เนื่องในวันหยุดพิเศษ วันปิยมหาราชและวันหยุดชดเชย ตามมติ ครม. ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564

  • วันหยุดราชการประจำภาคกลาง ประเพณีเทศกาลออกพรรษา

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564

  • วันหยุดชดเชยวันปิยมาหาราช เลื่อนจากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564

  • วันปิยมหาราช

ทั้งนี้ ในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันปิยมหาราชของทุกปีซึ่งในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ จึงให้เลื่อนวันหยุดชดเชยดังกล่าว

จากเดิมเป็น วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 มาเป็น วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 แทน 

ในกรณีที่หน่วยงานใดให้บริการประชาชน หรือมีความจำเป็น หรือราชการสำคัญในวันหยุดดังกล่าว ที่ได้กำหนด หรือนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้ว 

หากยกเลิก หรือเลื่อนจะเกิดความเสียหาย ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้น พิจารณาดำเนินการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ และกระทบต่อการให้บริการประชาชน ส่งผลให้ในเดือนตุลาคมนี้ทั่วประเทศจะมีวันหยุดยาวพร้อมกันในวันที่ 22-24 ตุลาคม 

ขณะที่ในส่วนของภาคกลางนั้นได้เริ่มหยุดกันตั้งแต่วันที่ 21-24 ตุลาคมเนื่องจากมีวันหยุดประจำภาคกลาง คือ วันออกพรรษารวมอยู่ด้วย ทำให้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 4 วันรวด 

ในส่วนของวันหยุดตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นได้ประกาศให้สถาบันการเงิน และสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หยุดทำการเฉพาะวันที่ 13 และ 22 ตุลาคมเท่านั้น 

 

ดูชัด ๆ วันหยุดราชการเดือนตุลาคม 2564 มีวันหยุดพิเศษกี่วัน

แท็กที่เกี่ยวข้อง