เช็ควันหยุดราชการเดือนตุลาคม 2564 พร้อมวันหยุดยาวเดือนนี้มีกี่วัน

20 ต.ค. 2564 เวลา 2:20 น. 55.4k

เช็ควันหยุดราชการเดือนตุลาคม 2564 พร้อมวันหยุดยาวเดือนนี้เหลืออีกกี่วัน ได้หยุดกันตั้งแต่วันไหน หยุดได้กี่วัน เช็คที่นี่

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเดือนตุลาคม 2564 กันแล้ว หลังจากที่คนไทยได้หยุดกันไปในวันสำคัญ คือ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9

ในเดือนนี้เรายังมีวันหยุดราชการกรณีพิเศษเพิ่มเติมอีก 2 วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีปลายปี 2563 ประกอบด้วย วันที่ 6 ตุลาคม ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำภาคใต้ และวันที่ 21 ตุลาคมที่จะถึงนี้นั้นจะเป็นวันหยุดราชการประจำภาคกลาง ทั้งยังเป็นวันออกพรรษา วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งด้วย

จากนั้นในวันที่ 22 ตุลาคม จะเป็นวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราชจากเดิมจะเป็นวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม แต่ก็ถูกเลื่อนให้มาเป็นวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม ตามมติครม.แทน

ด้วยเหตุนี้ ในเดือนนี้จะมีหยุดยาวต่อเนื่องถึง 4 วัน ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม (วันหยุดประจำภาคกลาง) วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม (วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช) และวันเสาร์ที่ 23  - วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

"ฐานเศรษฐกิจ" รวบรวมวันหยุดราชการ และ วันหยุดธนาคารที่เหลือในเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564 มาฝาก

วันหยุดราชการตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564

เดือนตุลาคม 2564

  • วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 วันหยุดราชการประจำภาคกลาง ประเพณีเทศกาลออกพรรษา
  • วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช (เลื่อนจากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม)

เดือนธันวาคม 2564

  • วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 วันหยุดชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 
  • วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564  วันรัฐธรรมนูญ
  • วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 วันสิ้นปี

เช็ควันหยุดราชการเดือนตุลาคม 2564 พร้อมวันหยุดยาวเดือนนี้มีกี่วัน

วันหยุดธนาคารตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม 

เดือนตุลาคม 2564

  • วันศุกร์ที่  22 ตุลาคม 2564 ชดเชย วันปิยมหาราช(วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564) (เพิ่มเติม)
  • วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 ชดเชย วันปิยมหาราช(วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564) (ยกเลิก)

 เดือนธันวาคม 2564 

  • วันจันทร์ที่ 6 ​ธันวาคม 2564 ชดเชยวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ(วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564)
  • วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 วันรัฐธรรมนูญ
  • ​วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม 2564 วันสิ้นปี

เช็ควันหยุดราชการเดือนตุลาคม 2564 พร้อมวันหยุดยาวเดือนนี้มีกี่วัน

แท็กที่เกี่ยวข้อง