นายกฯสั่งด่วน เร่งหา “วันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก” ให้ได้ภายในปีนี้

21 ต.ค. 2564 เวลา 8:38 น. 9.2k

นายกรัฐมนตรี มอบหมาย “วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พิจารณาหา “วันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก” ทั้งหมด 8 จังหวัดภายในปีนี้ โฆษกรัฐบาลเผย น้อมรับเสียงสะท้อนประชาชน

จากกรณีที่กระแสสังคมและโซเชียลมีเดีย ตำหนิรัฐบาลในการมีมติจัดวันหยุดประจำภาค ซึ่งปรากฏว่า วันออกพรรษา ซึ่งตรงกับวันที่ 21 ตุลาคม มีเพียงภาคกลาง 17 จังหวัดเท่านั้นที่ได้หยุดราชการ และยังไม่มีการกำหนดวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก

ล่าสุด วันที่ 21 ตุลาคม 64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รับฟังเสียงสะท้อนจากพี่น้องประชาชนเกี่ยวกับวันหยุดราชการประจำภาค โดยมอบหมาย นายวิษณุ  เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี พิจารณากำหนดวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออกในช่วงวัน/เทศกาลที่เหมาะสมภายในปีนี้ ต่อไป 

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

นายธนกร กล่าวอีกว่า ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษและกำหนดวันหยุดราชการประจำภูมิภาครวมทั้งการเลื่อนวันหยุดชดเชย วันหยุดราชการประจำปี 2564   ประกอบด้วย 

 • วันหยุดประจำภาคเหนือ คือวันศุกร์ที่ 26 มี.ค. 64 (ประเพณีไหว้พระธาตุ)   
 • วันหยุดประจำภาคอีสาน  คือ วันจันทร์ที่ 10 พ.ค. 64 (ประเพณีงานบุญบั้งไฟ)
 • วันหยุดประจำภาคใต้ คือ วันพุธที่ 6 ต.ค. 64 (ประเพณีสารทเดือนสิบ) 
 • วันหยุดประจำภาคกลาง คือ วันพฤหัสบดีที่ 21 ต.ค. 64 (เทศกาลออกพรรษา)  

โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม  2564  เรื่อง วันหยุดชดเชยและวันหยุดราชการประจำภาคกลางในเดือนตุลาคม 2564 พร้อมแนบประกาศประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเรื่อง การจัดตั้งกลุ่มจังหวัดและกําหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 3 )ให้จังหวัดและส่วนราชการทราบแล้ว 

นายธนกร กล่าวว่า ทั้งนี้ยังคงเหลือภาคตะวันออก ที่ยังไม่มีการกำหนดวันหยุดราชการประจำภาค  ซึ่งมีทั้งหมด 8 จังหวัด ประกอบด้วย

 1. ฉะเชิงเทรา
 2. ชลบุรี
 3. ระยอง
 4. จันทบุรี
 5. ตราด
 6. นครนายก
 7. ปราจีนบุรี
 8. สระแก้ว

พล.อ.ประยุทธ์เอาใจใส่กับทุกความคิดเห็นของพี่น้องประชาชน เมี่อทราบว่า  รัฐบาลยังไม่ได้มีการประกาศวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก จึงมอบหมาย รองนายกรัฐมนตรี วิษณุ ฯ พิจารณาวันหรือเทศกาลสำคัญภายช่วงระยะเวลาที่เหลือของปีนี้ 

เพื่อกำหนดให้เป็นวันหยุดราชการประจำภาคตะวันออก  สำหรับภาคตะวันออกทั้ง 8 จังหวัด เพื่อพี่น้องประชาชน จะใช้เวลาในวันหยุดอยู่ร่วมกับครอบครัว ทำกิจกรรมพิเศษหรือท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่นเดียวกับภาคอี่น ๆ ของไทยที่ได้ใช้วันหยุดราชการไปก่อนหน้านี้แล้ว
 

ที่มา เว็บไซต์ทำเนียบรัฐบาล

แท็กที่เกี่ยวข้อง