ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่ เช็คเงื่อนไข-ขั้นตอนที่นี่

14 ต.ค. 2564 เวลา 2:11 น. 35.7k

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจน เปิดลงทะเบียนใหม่ต้นปีหน้า ปรับปรุงการลงทะเบียน เช็คเงื่อนไขการลงทะเบียน คุณสมบัติ ที่นี่

เกาะติด มาตรการเยียวยา “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ “บัตรคนจน” ความคืบหน้าล่าสุด นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี หรือ โฆษกรัฐบาล ว่า  กระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

อยู่ระหว่างพิจารณาการเปิดลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ซึ่งจะปรับปรุงเงื่อนไขการลงทะเบียนให้รัดกุมยิ่งขึ้น ป้องกันการแอบอ้างสิทธิ

คุณสมบัติผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน เบื้องต้น 

1.มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป

2.ว่างงานหรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

3.ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน (เงินฝากธนาคาร,สลากออมสิน, สลากธ.ก.ส.,พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี้ ) ถ้ามีทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท

4.รายได้ต่อครัวเรือน จะนำมาพิจารณา

ปรับปรุงเงื่อนไขการลงทะเบียน

1.ลงทะเบียนได้ในเดือนมกราคม 2565

2.ปรับเกณฑ์รายได้ขั้นต่ำที่กำหนดไว้เดิม 100,000 บาทต่อปี เป็นให้ใช้เกณฑ์รายได้ครัวเรือนแทน

3.ทรัพย์สินที่ใช้เป็นเกณฑ์พิจารณาด้วย เช่น บ้าน ที่ดิน หรือสลากออมทรัพย์ต่างๆ

4.หลักเกณฑ์เสนอ ครม. พิจารณาภายในเดือนพฤศจิกายนนี้

กลุ่มเป้าหมายลงทะเบียน มีเงื่อนไขเบื้องต้น

1. ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์เข้ามาลงทะเบียน

2. กลุ่มตกหล่น เช่น กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถเข้าร่วมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้อีกกว่า 2 ล้านราย

3. ผู้ที่ได้รับสิทธิ์เดิม 13.65 ล้านคน ต้องมาลงทะเบียนใหม่ 

ขั้นตอนลงทะเบียน

1. เลือกธนาคาร  ธกส.,ออมสิน,กรุงไทย
2.บัตรประชาชน
3.กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน
4.เก็บหลักฐานยืนยันการลงทะเบียน

ปัจจุบันมีผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมประมาณ 22 ล้านคน โดยแยก เป็นผู้ประกัน มาตรา 33 ที่เป็นคนไทยประมาณ 11 ล้านคน มาตรา 39 ประมาณเกือบ 2 ล้านคน และมาตรา 40 ที่เพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 10 ล้านคน

จากข้อมูลล่าสุดกระทรวงการคลังได้หารือกับกระทรวงแรงงาน เพื่อขอนำฐานข้อมูลผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการคัดกรองคุณสมบัติผู้ที่จะลงทะเบียน ควบคู่กับการปรับปรุงเกณฑ์รายได้ และเกณฑ์ด้านอื่น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องสามารถช่วยเหลือผู้เดือดร้อนตัวจริง

แท็กที่เกี่ยวข้อง