เช็คเงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 วันโอนรอบเก็บตกสัปดาห์นี้ คลิกเลย

12 ต.ค. 2564 เวลา 20:00 น. 46.4k

เช็คเงินเยียวยาประกันสังคม มาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 "ประกันสังคม"ยังทำการโอนเงินเยียวยารอบเก็บตกให้ผู้ประกันตนใน 29 จังหวัดสีแดงเข้มต่อเนื่อง สัปดาห์นี้โอนวันไหนบ้าง เช็คเลย

อัพเดท"มาตรการเยียวยา" ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 และมาตรา 40 ใน 29 จังหวัดสีแดงเข้ม 9 ประเภทกิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการคุมโควิด-19 ของรัฐ ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน  ประกันสังคมยังโอนเงินเยียวยารอบเก็บตกต่อเนื่อง ตรวจสอบสิทธิเยียวยาทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th

เช็คเงินเยียวยาประกันสังคม ม.33 ม.39 ม.40 วันโอนรอบเก็บตกสัปดาห์นี้ คลิกเลย

ไทม์ไลน์การโอนเงินเยียวยารอบเก็บตกสัปดาห์นี้ มีดังนี้

  • วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 โอนรอบเก็บตก มาตรา 39 และมาตรา 40
  • วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 โอนรอบเก็บตก มาตรา 33

 โดยจะโอนให้ทุกสัปดาห์จนกว่าจะได้รับเงินถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

ผู้ประกันตนที่มีสิทธิตามเงื่อนไข จะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชน

ผู้ประกันตนที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ ครบถ้วน คือ สัญชาติไทย ประกอบอาชีพ หรือพักอาศัยอยู่ในจังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มใน 29 จังหวัด และเข้าไปตรวจสอบสถานะตนเองในระบบเว็บไซต์ www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคม แจ้งว่า “ได้รับสิทธิ” แต่ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาให้รีบตรวจสอบข้อมูลตนเอง ส่วนใหญ่เกิดจากการโอนไม่สำเร็จ เนื่องจากสาเหตุต่างๆ เช่น ไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน เป็นต้น

 

วิธีแก้ไข

  • คนที่ยังไม่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน ให้รีบไปดําเนินการผูกบัญชีพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชน 
  • หรือเปลี่ยนจากพร้อมเพย์ที่ผูกกับเบอร์โทรศัพท์เป็นพร้อมเพย์ผูกเลขบัตรประชาชน
  • ส่วนคนที่บัญชีปิด ให้ดําเนินการเปิดบัญชี และผูกพร้อมเพย์เลขบัตรประชาชนด่วน

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน 

แท็กที่เกี่ยวข้อง