svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

TMA-TIMG ระดมพัฒนานวัตกรรมระดับโลกชี้ช่องธุรกิจ "โอกาสในวิกฤติ"

11 ตุลาคม 2564

TMA-TIMG ผนึกมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ จัดฟอรั่มออนไลน์ ดึงผู้เชี่ยวชาญระดับโลก และนักเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จ มาแบ่งปันข้อมูลช่วยชี้ช่องธุรกิจโอกาสในวิกฤติ

 

ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มด้านนวัตกรรม ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป และประธานกลุ่มบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (Technology Innovation Management Group- TIMG) ของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย TMA เผยว่า ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่เกิดจากโควิด -19 บางสิ่งที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับธุรกิจก็ได้เกิดขึ้น นวัตกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ได้ย้ำเตือนทุกฝ่ายให้เห็นถึงโอกาสมากมายที่ซ่อนอยู่ซึ่งมาพร้อมกับ “Open Innovation” ไม่ว่าคุณจะอยู่ในภาวะวิกฤติหรือไม่ก็ตาม

 

“Open Innovation (นวัตกรรมแบบเปิด)ช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มศักยภาพในการสร้างมูลค่าเพิ่มออกไปได้มากขึ้น ในวิกฤติเช่นนี้ นวัตกรรมสามารถช่วยให้องค์กรแสวงหาแนวทางใหม่ในการแก้ปัญหาและสร้างชื่อเสียงให้กับองค์กรได้ในเวลาเดียวกัน และที่สำคัญที่สุด คือการที่แต่ละองค์กรสามารถใช้ Open Innovation เป็นรากฐานสำหรับร่วมกันในอนาคตได้” 

 

ทั้งนี้สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) โดยกลุ่มบริหารเทคโนโลยีและนวัตกรรม(TMA-TIMG) และมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดงานสัมมนาในรูปแบบออนไลน์ "OUTSTANDING TECHNOLOGIST AWARDS AND TECHINNO FOROUM 2021” ภายใต้ทิศทาง : HARNESSING INNOVATION for FUTURE GROWTH’ ในวันอังคารที่ 19 ต.ค. 2564 เพื่อเป็นแพลตฟอร์มพิเศษที่จะนำเสนอข้อมูลความรู้จากผู้เชี่ยวชาญระดับโลก และนักเทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จและมากด้วยประสบการณ์ มาแบ่งปันเรื่องราวและแนวทางที่แตกต่างหลากหลายของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้บริหารจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนจากกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรม และกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพ ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป  

 

TMA-TIMG ระดมพัฒนานวัตกรรมระดับโลกชี้ช่องธุรกิจ "โอกาสในวิกฤติ"

 

การจัดงานสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแบ่งปันแนวทางที่ประสบความสำเร็จและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในแง่ของเทคโนโลยีและนวัตกรรมล้ำสมัย เพื่อเชิดชูเกียรตินักเทคโนโลยีที่มีส่วนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่สำคัญของประเทศ และเน้นย้ำความสำคัญและประโยชน์ของการทำงานร่วมกัน รวมถึงการถ่ายทอดเทคโนโลยีในแง่มุมของการทำวิจัยและธุรกิจ โดยจัดให้มีแพลตฟอร์มเครือข่ายเชื่อมโยงภาคเอกชน ภาครัฐ และภาควิชาการ และพิเศษสำหรับปีนี้จัดให้มีการนำเสนอเทคโนโลยีของกลุ่มอุตสาหกรรมที่โดน disrupt ใน Session “Thailand Technology Moonshot”

 

การสัมมนาในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและผู้อำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร, Ms. Michelle Ray-Jones President Licensing Executive Society Thailand (LEST), Dr. Liao Jung-Huang The Deputy Director of Industry Consulting Services Division, Commercialization and Industry Service Center Industrial Technology Research Institute (ITRI), ประเทศไต้หวัน มาร่วมแลกเปลี่ยนให้ความรู้ที่ทันสมัยด้วย

 

นอกจากการรับฟังข้อมูลที่น่าสนใจภายในงานสัมมนาแล้ว ผู้ร่วมงานยังได้ร่วมแสดงความยินดี และรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับนวัตกรรม 5 ผลงานของนักเทคโนโลยีที่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายรางวัลพระราชทานนักเทคโนโลยีดีเด่น และ รางวัลนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ประจำปี 2564 ด้วย