เริ่มแล้ว บขส.ตั้งจุดตรวจSwab -รับชุดตรวจโควิดฟรี

11 ต.ค. 2564 | 09:26 น.

บขส. จับมือ สปสช. แจกชุดตรวจโควิด-19 ผ่านแอปเป๋าตัง ลุยตั้งจุดตรวจ Swab รู้ผลใน 30 นาที ที่สถานีขนส่งหมอชิต2 หวังอำนวยความสะดวกผู้โดยสาร-ประชาชนทั่วไป เริ่มวันที่ 11 ต.ค.นี้ เป็นต้นไป

ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส. ได้ร่วมสนับสนุนการดำเนินงานดังกล่าว โดยสนับสนุนพื้นที่ ตั้งจุดให้บริการรับชุดตรวจ ATK โควิด-19 ฟรี ผ่านแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในวันที่ 11 -12 และ 14-15 ตุลาคม 2564 ระหว่างเวลา 08.30 – 15.00 น. ณ บริเวณชั้น 3 ฝั่งทิศเหนือ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร) หลังจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้เริ่มกระจายชุดตรวจโควิด-19 “Antigen Test Kit (ATK)” ผ่านโครงการกระจายอุปกรณ์ตรวจแอนติเจนด้วยตนเอง (ATK) เพื่อคัดกรองการติดเชื้อโควิด-19 ของประชาชนกลุ่มเสี่ยง

เริ่มแล้ว บขส.ตั้งจุดตรวจSwab -รับชุดตรวจโควิดฟรี

ทั้งนี้ บขส.ได้สนับสนุนพื้นที่ให้ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) กรมควบคุมโรค ตั้งจุดบริการคลินิกตรวจคัดกรองโควิด-19 (Mobile ARI Clinic) โดยใช้ชุดตรวจ ATK Professional use ด้วยวิธีการ Swab ทางโพรงจมูก รู้ผลตรวจภายใน 30 นาที และมีค่าบริการ 200 บาทต่อครั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและประชาชนทั่วไป ที่ต้องการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการใช้บริการสามารถติดต่อขอรับการตรวจฯ ได้ทุกวัน ตั้งแต่วันนี้ (11 ต.ค.64) เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 08.30-15.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)