ข้อควรรู้ก่อนใช้ชุดตรวจโควิด ATK แบบน้ำลาย

27 ก.ย. 2564 | 04:40 น.

ชุดตรวจโควิด ATK มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งการ swab และการเก็บตัวอย่างจากน้ำลาย ฐานเศรษฐกิจ นำข้อควรรู้ก่อนใช้ชุดตรวจโควิด ATK แบบน้ำลาย มาให้ทำความเข้าใจกัน

ชุดตรวจโควิด ATK ขณะนี้มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งการตรวจโดยใช้การเก็บตัวอย่างจากสารคัดหลั่งจากทางเดินหายใจจากหลังโพรงจมูกด้านหน้า (nasal swab) และการเก็บตัวอย่างจากน้ำลาย (saliva)

ชุดตรวจโควิด ATK แบบน้ำลาย เป็นการตรวจเบื้องต้นที่มีความคล้ายกับการตรวจโควิด ATK แบบ Swab แต่มีข้อแตกต่างในวิธีการตรวจที่จะตรวจผ่านการเก็บตัวอย่างน้ำลาย  

ชุดตรวจ ATK แบบน้ำลายคืออะไร

1.ชุดตรวจ ATK ผ่านน้ำลาย มีประสิทธิภาพการตรวจเทียบเท่ากับชุดตรวจ ATK แบบ Swab สามารถทำได้ด้วยตนเอง

2.ตามผลการตรวจที่ได้จากการตรวจแบบน้ำลายยังต้องยืนยันด้วยการตรวจแบบ RT-PCR เพื่อความแม่นยำ

3.หากกังวลเรื่องผลลัพธ์ที่อาจคลาดเคลื่อนอาจเลือกใช้การตรวจแบบ ATK Professional use ที่ทำการตรวจโดยแพทย์

การใช้งานชุดตรวจ ATK แบบน้ำลาย มีขั้นตอนดังนี้

1.บ้วนน้ำลายจากลำคอขึ้นมาลงกรวยและเก็บไว้ในหลอดเก็บตัวอย่างตามกำหนด

2.ปิดฝาหลอดให้สนิทจากนั้นให้สลับหลอดขึ้น-ลงประมาณ 10 รอบ

3.ทำการหยดตัวอย่างจำนวน 3 หยดในหลุมทดสอบทำการรอและอ่านผล

4.กรณีไม่พบเชื้อจะขึ้นขีดที่ตัว C กรณีพบเชื้อขีดจะขึ้นตัว C และ T หากไม่ปรากฏขีดใด ๆ ต้องทำการทดสอบใหม่

ข้อควรระวังการใช้ชุดตรวจ ATK แบบน้ำลาย

1.ก่อนทำการทดสอบเก็บตัวอย่างต้องงดน้ำงดอาหาร งดสูบบุหรี่และหมากฝรั่ง 30 นาทีขึ้นไป

2.ก่อนทำการทดสอบควรงดแปรงฟัน และงดการใช้น้ำยาบ้วนปากฆ่าเชื้อ (สามารถใช้น้ำยาบ้วนปากได้ก่อนเวลาทำการทดสอบ 30 นาที)

คำเเนะนำ

1.เหมาะกับผู้สูงอายุหรือผู้ที่ไม่มั่นใจ กลัวว่าตนเองจะ Swab ไม่ถูกต้อง

2.ชุดตรวจ ATK แบบน้ำลายมีข้อจำกัดในเรื่องของการเตรียมตัวที่ต้องงดน้ำงดอาหาร ไปทำให้มีความยุ่งยากกว่าการตรวจแบบ Swab

3.ได้ผลลัพธ์ค่อนข้างแม่นยำเหมือนการ Swab แต่สำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงควรตรวจด้วย RT-PCR ซ้ำเพื่อยืนยันผลที่แน่นอน

ที่มา : โรงพยาบาลเพชรเวช