น้ำท่วมหนัก บขส.งดเดินรถ 2 เส้นทาง ชั่วคราว จังหวัดไหนบ้างเช็กเลย

27 ก.ย. 2564 | 07:17 น.

บขส. เปิดเดินรถเส้นทาง กรุงเทพฯ – หล่มสัก ได้ตามปกติ ขณะที่เส้นทางกรุงเทพฯ -คลองลาน หยุดวิ่งชั่วคราว จนกว่าระดับน้ำจะลดลง หลังน้ำท่วมหนัก

ดร.สัญลักข์  ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า บขส. ได้เปิดให้บริการเดินรถเส้นทางกรุงเทพฯ – หล่มสัก (เที่ยวไป-กลับ) จำนวน 4 เที่ยว ตามปกติ  ขณะที่บางเส้นทางต้องหยุดเดินรถ เบื้องต้นบขส. หยุดเดินรถในเส้นทางกรุงเทพฯ – คลองลาน ชั่วคราว เนื่องจากเส้นทางดังกล่าวได้รับผลกระทบจากระดับน้ำท่วมสูง ทำให้รถโดยสารไม่สามารถวิ่งให้บริการได้ 

 


“ได้สั่งกำชับไปยังทุกฝ่าย โดยเฉพาะนายสถานีเดินรถในส่วนภูมิภาคให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด ตามข้อสั่งการของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการป้องกัน พร้อมทั้งเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งได้กำชับให้พนักงานขับรถ เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่ และเช็คสภาพความพร้อมของรถโดยสารก่อนออกเดินทาง” 
น้ำท่วมหนัก บขส.งดเดินรถ 2 เส้นทาง ชั่วคราว จังหวัดไหนบ้างเช็กเลย

ขณะเดียวกันสถานีเดินรถสุโขทัย รายงานว่า ระดับน้ำในจังหวัดสุโขทัย และเส้นทางเข้า-ออกสถานีขนส่งฯ มีน้ำท่วมสูง รถโดยสารไม่สามารถเข้าใช้สถานีขนส่งฯได้  จึงให้รถโดยสารสายอุตรดิตถ์ สาย 100 ใช้เส้นทางนครสวรรค์ - พิษณุโลก – บ้านกงไกรลาศ – สุโขทัย  แทน  และให้  รับ – ส่ง  ผู้โดยสารที่บริเวณปั๊ม ปตท. ใกล้แยกบางแก้ว (แยกโตโยต้า) เป็นการชั่วคราว  จนกว่าระดับน้ำจะลดลงเป็นปกติ ซึ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบต่อไป 

น้ำท่วมหนัก บขส.งดเดินรถ 2 เส้นทาง ชั่วคราว จังหวัดไหนบ้างเช็กเลย

ทั้งนี้ฟากสถานีเดินรถชัยภูมิ เมื่อเวลา 12.00 น. ได้รายงานสถานการณ์น้ำท่วมเส้นทางเดินรถโดยสาร สายที่ 5 และสายที่ 29 ช่วงบ้านค่าย-กุดละลม ช่วงโค้งโรงปูน ระยะทาง 4 กม. มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นสูงประมาณ  60-70 ซม. รถโดยสารขนาดเล็กยังไม่สามารถผ่านได้ ทางสถานีฯ จึงให้รถบริษัทฯ สาย 5 และสาย 29 ที่ออกรับ-ส่ง ผู้โดยสารนำรถใช้เส้นทางเลี่ยงถนนมิตรภาพ เข้าแยกสีดา-บัวใหญ่-ชัยภูมิ แทน โดยมีระยะทางเพิ่มขึ้น 80 กม. 

 

 

 

อย่างไรก็ตามบขส. พร้อมให้บริการด้วยรถโดยสารที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA และได้จัดการเดินรถตามประกาศของ ศบค. และกรมการขนส่งทางบก เช่น จัดที่นั่งรองรับผู้โดยสารไม่เกินร้อยละ 75 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด ห้ามรับประทานอาหารบนรถ ทั้งนี้ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด และต้องสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะหรือหมอชนะ ก่อนและหลังใช้บริการ กรณีไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้ สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด