svasdssvasds

เตรียมปูพรมตั้งจุดแจกชุดตรวจโควิด ATK กลุ่มเสี่ยงใน กทม.ตลอดเดือน ต.ค.นี้

07 ต.ค. 2564 เวลา 6:04 น. 80

สปสช.เขต 13 กทม. จับมือคลินิกเวชกรรมรินทร์นภัส ลงพื้นที่ตั้งจุดกระจาย ATK แก่พนักงาน ขสมก. เขตการเดินรถที่ 3 เตรียมปูพรมตั้งจุดแจกชุดตรวจโควิด ATK กลุ่มเสี่ยงใน กทม.ตลอด เดือน ต.ค.นี้

ทพ.วิรัตน์ เอื้องพูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 13 กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ตลอดช่วงเดือน ต.ค. นี้ สปสช.วางแผนร่วมกับสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ในการกระจายชุดตรวจ ATK รวมจำนวน 2 ล้านชุด แก่กลุ่มเสี่ยงต่างๆ ดังนี้

กลุ่มที่มีอาชีพต้องพบปะคนจำนวนมาก

1.ผู้ค้าในตลาด

2.บุคลากรในโรงเรียน

3.ประชาชนในชุมชนต่างๆ และพื้นที่เสี่ยง

โดย กทม.จะดูแลกลุ่มประชาชนในพื้นที่เสี่ยง กลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในชุมชน และบุคลากรในโรงเรียนสังกัด กทม. ขณะที่ สปสช.จะดูแลกลุ่มผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ ผู้ค้าในตลาด ร้านมินิมาร์ท และบุคลากรในโรงเรียนที่ไม่ได้สังกัด กทม.

ส่วน ขสมก. เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงเนื่องจากต้องพบปะและสัมผัสกับผู้คนจำนวนมาก จึงต้องมีการตรวจคัดกรองโควิด ด้วย ATK เพื่อสร้างความมั่นใจทั้งแก่ตัวผู้ให้บริการและประชาชนที่มารับบริการ ซึ่งในการลงพื้นที่ตั้งจุดกระจาย ATK ครั้งนี้

มีคลินิกเวชกรรมรินทร์นภัสเป็นผู้แทนกระจาย ATK โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือพนักงาน ขสมก. เขตการเดินรถที่ 3 อู่เมกะบางนา จำนวนประมาณ 700 คน ซึ่งนอกจากแจก ATK แล้วยังจะช่วยสอนวิธีการใช้ชุดตรวจให้ วิธีการแปลผล วิธีรายงานผลตรวจและถ้าผลเป็นบวกก็จะรับตัวเข้าสู่ระบบการดูแลรักษาต่อไป

ขสมก.มีจุดเดินรถหลายจุด สปสช.จะมีหน่วยบริการในเครือข่ายที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงลงไปให้บริการแบบนี้ทุกจุด โดยปัจจุบัน สปสช. มีคลินิกในเครือข่ายใน กทม. 158 แห่ง และมีร้านยาอีก 100 กว่าแห่งทำหน้าที่กระจาย ATK

นอกจากการออกตรวจเชิงรุกในกลุ่มเป้าหมายพิเศษแล้ว ประชาชนทั่วไปที่ประเมินตัวเองแล้วว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง ก็สามารถลงทะเบียนทำแบบทดสอบผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วเดินไปรับ ATK ที่ร้านยาหรือคลินิกใกล้บ้านที่เข้าร่วมโครงการได้เช่นกัน

กลุ่มเป้าหมายที่คลินิกฯรับมาจาก สปสช.คือกลุ่มบุคลากรโรงเรียน เขตการเดินรถที่ 3 ขสมก. และผู้ค้าในตลาด โดยได้รับจัดสรร ATK มาจำนวนประมาณ 5,000 ชุด

รูปแบบการกระจายก็จะมีทั้งการนัดหมายวันล่วงหน้าแล้วคลินิกลงไปตั้งจุดกระจายให้ หรือกลุ่มเป้าหมายส่งตัวแทนมารับไปกระจายต่อ รวมทั้งสามารถลงทะเบียนผ่านแอปฯเป๋าตังแล้วมารับที่คลินิกได้

ขสมก. มีบุคลากรจำนวน 1,668 คน มีการตั้งจุดกระจาย ATK 3 จุด ซึ่งอู่เมกะบางนาเป็นหนึ่งจุดแรกที่มาแจก หลังจากนี้จะทยอยไปกระจายตามอู่อื่นๆต่อไป ซึ่งหากมีผลตรวจเป็นบวก ทางคลินิกก็จะรับดูแลเข้าสู่ระบบ Home Isolation หรือถ้าสถานที่ไม่เอื้ออำนวยก็มี Hospitel รองรับให้

ขสมก.มีพนักงานทั้งหมด 13,000 คน เป็นพนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสารประมาณ 5,000-6,000 คน ส่วนเขตการเดินรถที่ 3 มีพนักงานประมาณ 1,600 คน

แท็กที่เกี่ยวข้อง